Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: okładać

okładać

inaczej obkładać.

Okładać (obkładać) – termin używany w łowiectwie, oznaczający wyściełać miejscowość krycia lub siedliska zwierzyny futerkowej (np. lisa, kuny) w formie zastawy. Zastawa taka składa się z zielonych gałązek, liści, traw, mchu i innych roślinności, tworząc naturalne okrycie, które ma przyciągnąć zwierzynę do danego miejsca. Służy to jako element umożliwiający skuteczniejsze polowanie, bowiem zwierzęta często korzystają z okładanego terenu jako schronienia czy pożywienia.

W praktyce łowieckiej okładanie można spotkać przede wszystkim na polowaniach futerkowych, gdzie myśliwi starają się wykorzystać naturalną chęć zwierzyny do poszukiwania schronienia czy pokarmu. Okładanie może odbywać się zarówno na drzewach, jak i na ziemi, w zależności od preferencji konkretnych gatunków zwierzyny.

Proces okładania wymaga znajomości zachowań i potrzeb zwierząt futerkowych oraz umiejętności maskowania okładanej przestrzeni w sposób jak najbardziej zbliżony do naturalnego otoczenia. Jest to ważny element strategii łowieckiej mający na celu maksymalne zwiększenie szans na sukces polowania.

Współcześnie okładanie jest praktykowane z poszanowaniem zasad etyki łowieckiej i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz gatunków dziko żyjących. Dzięki temu stanowi integralną część tradycji łowieckich mającej na celu utrzymanie równowagi ekologicznej oraz kultywowanie dziedzictwa przyrodniczego.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj okładać w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

ogorzałka, ogorzałka (Aythya marila L.)

ptak łowny z rzędu blaszkodziobych należący do grążyc. W Polsce nielicznie, chociaż regularnie, pojawia się na przelotach.

opalone

o brązowym zabarwieniu oręża dzika lub haków jelenia.

oddać, oddać (strzał)

strzelić.

okręg łowiecki

jednostka administracyjna Polskiego Związku Łowieckiego.

obławnik

uczestnik obławy.

ohar, ohar (Tadorna tadorna L.)

ptak łowny łączący cechy g(si i kaczek, należący do blaszkodziobych. Długość ok. 56 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 96 cm, ciężar do 1000 g. Upierzenie czarno-białe, na skrzydłach (...)

ochrona zwierzyny

jeden z głównych działów gospodarki łowieckiej obejmujący całokształt zabiegów, mających na celu utrzymanie zwierzyny w łowiskach na stałym, optymalnym pod względem biologicznym i (...)

otropić

ustalić za pomocą tropów miejsce zalegania zwierzyny.

osmużać

ściągać skórę z zająca lub królika.

odbita

sztuka odpędzana od stada.