Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: opiekun stażysty

opiekun stażysty

doświadczony myśliwy, wyznaczony przez zarząd koła łowieckiego, sprawujący pieczę nad stażystą, kandydatem na myśliwego.

Opiekun stażysty to doświadczony myśliwy, który został wyznaczony przez zarząd koła łowieckiego do nadzorowania i wspierania stażysty, który jest kandydatem na myśliwego. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie, że stażysta zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności związane z łowiectwem, bezpieczeństwem oraz etyką łowiecką. Opiekun stażysty pełni rolę mentora, udzielając wskazówek dotyczących polowań, identyfikacji zwierzyny, sposobów tropienia oraz strzelania.

Ponadto opiekun stażysty odpowiada za przekazywanie swojemu podopiecznemu praktycznej wiedzy na temat pielęgnacji broni, zachowania się w terenie leśnym oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawa łowieckiego. Wspiera go również w nauce rozpoznawania śladów zwierząt oraz orientacji w terenie. Opiekun stażysty ma za zadanie nie tylko uczyć praktycznych umiejętności związanych z polowaniami, ale także kształtować postawę szacunku wobec przyrody i zwierząt.

Podczas prowadzenia stażu opiekun stażysty musi dbać o bezpieczeństwo i edukację młodego myśliwego, a także wspierać go emocjonalnie i motywować do ciągłego doskonalenia się. Jest również odpowiedzialny za ocenę postępów stażysty oraz doradzanie mu co do dalszego rozwoju jako przyszłego myśliwego. Wyznaczając opiekuna dla stażysty, zarząd koła łowieckiego powierza mu istotną rolę budowania nowych pokoleń myśliwych oraz przekazywania tradycji i wartości związanych z etyką łowiecką.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj opiekun stażysty w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

ostrolotka

jedna z lotek w skrzydle cietrzewia i słonki; stanowi trofeum z tych ptaków. Ostrolotka słonki, zwana piórkiem malarskim, służyła malarzom (ze względu na ostre zakończenie) do robienia (...)

odrzut

cofnięcie się broni po strzale spowodowane działaniem gazów prochowych, odczuwalne jako uderzenie w dołek strzelecki.

odprzodówka

dawna broń myśliwska ładowana od przodu (przez lufę - najpierw proch, potem pocisk).

okno

otwór wejściowy do lisiej nory.

ostry

inaczej cięty.

oblany

o ptakach, głównie o słonce, dubelcie i kszyku: tłusty.

ostoja

teren, na którym zwierzyna najchętniej przebywa.

obierz myśliwska

staropolskie określenie całości sprzętu myśliwskiego.

osada

inaczej łoże.

objezdnik

inaczej dojetdżacz.