Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: odzew

odzew

odezwanie się na trąbce myśliwskiej w odpowiedzi na sygnał.

Odzew to odpowiedź na sygnał wydany przez myśliwego za pomocą trąbki myśliwskiej. Jest to sposób komunikacji pomiędzy myśliwymi, który pozwala na nawiązanie kontaktu w różnych sytuacjach polowania. Odezwanie się na trąbce myśliwskiej może mieć różne znaczenie w zależności od kontekstu. Może służyć do zwołania grupy myśliwych, ustalenia pozycji lub informowania innych uczestników polowania o wykryciu zwierzyny.

Wysyłając odzew na trąbce myśliwskiej, myśliwy musi wykazać się umiejętnością posługiwania się tym instrumentem oraz znajomością konkretnych sygnałów i ich znaczeń. Odzew może być zarówno prosty, jak i bardziej skomplikowany, zależnie od potrzeb komunikacyjnych oraz umiejętności poszczególnych uczestników polowania. Jest to ważny element współpracy i bezpieczeństwa podczas polowania, umożliwiający koordynację działań między myśliwymi oraz powiadamianie o zaistniałych sytuacjach.

Odzew na trąbce myśliwskiej stanowi także istotny element tradycji łowieckiej i kultury myśliwskiej. Posiada swoje własne reguły i etykietę, a jego znajomość oraz umiejętne użycie stanowi ważny aspekt bycia doświadczonym i szanowanym myśliwym. Dzięki odzewowi możliwe jest utrzymanie porządku podczas polowania oraz skuteczniejsza organizacja wspólnej działalności łowieckiej.

Jednak warto pamiętać, że głośne używanie odzewu na trąbce myśliwskiej może zakłócać spokój w lesie i wpływać negatywnie na zachowanie zwierząt leśnych. Dlatego ważne jest stosowanie się do zasad etyki łowieckiej oraz dbałość o środowisko naturalne podczas korzystania z tej formy komunikacji podczas polowania.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj odzew w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

obławnik

uczestnik obławy.

odrzut

cofnięcie się broni po strzale spowodowane działaniem gazów prochowych, odczuwalne jako uderzenie w dołek strzelecki.

oddać, oddać (strzał)

strzelić.

opierak

środkowa odnoga (trzecia licząc od róży) wieńca jelenia.

odbić

odłączyć się od stada,

obsada łowiska

pogłowie zwierzyny stanowiącej przedmiot gospodarki hodowlanej w łowisku.

odtrąbić

grać na trąbce myśliwskiej sygnały zakończenia miotu, polowania, lub też na śmierć ubitej zwierzyny.

okocić się

o samicach rysia, żbika, sarny, kozicy, muflona, zająca i królika: urodzić potomstwo.

ochrona zwierzyny

jeden z głównych działów gospodarki łowieckiej obejmujący całokształt zabiegów, mających na celu utrzymanie zwierzyny w łowiskach na stałym, optymalnym pod względem biologicznym i (...)

odznaczenia łowieckie

nadawane myśliwym: 1) medale: brązowy, srebrny i złoty;
2) najwyższe odznaczenie łowieckie „Złom";
3) Medal za Zasługi dla Łowiectwa (nadawany niemyśliwym).