Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: odzew

odzew

odezwanie się na trąbce myśliwskiej w odpowiedzi na sygnał.

Odzew to odpowiedź na sygnał wydany przez myśliwego za pomocą trąbki myśliwskiej. Jest to sposób komunikacji pomiędzy myśliwymi, który pozwala na nawiązanie kontaktu w różnych sytuacjach polowania. Odezwanie się na trąbce myśliwskiej może mieć różne znaczenie w zależności od kontekstu. Może służyć do zwołania grupy myśliwych, ustalenia pozycji lub informowania innych uczestników polowania o wykryciu zwierzyny.

Wysyłając odzew na trąbce myśliwskiej, myśliwy musi wykazać się umiejętnością posługiwania się tym instrumentem oraz znajomością konkretnych sygnałów i ich znaczeń. Odzew może być zarówno prosty, jak i bardziej skomplikowany, zależnie od potrzeb komunikacyjnych oraz umiejętności poszczególnych uczestników polowania. Jest to ważny element współpracy i bezpieczeństwa podczas polowania, umożliwiający koordynację działań między myśliwymi oraz powiadamianie o zaistniałych sytuacjach.

Odzew na trąbce myśliwskiej stanowi także istotny element tradycji łowieckiej i kultury myśliwskiej. Posiada swoje własne reguły i etykietę, a jego znajomość oraz umiejętne użycie stanowi ważny aspekt bycia doświadczonym i szanowanym myśliwym. Dzięki odzewowi możliwe jest utrzymanie porządku podczas polowania oraz skuteczniejsza organizacja wspólnej działalności łowieckiej.

Jednak warto pamiętać, że głośne używanie odzewu na trąbce myśliwskiej może zakłócać spokój w lesie i wpływać negatywnie na zachowanie zwierząt leśnych. Dlatego ważne jest stosowanie się do zasad etyki łowieckiej oraz dbałość o środowisko naturalne podczas korzystania z tej formy komunikacji podczas polowania.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj odzew w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

osmużać

ściągać skórę z zająca lub królika.

obierz myśliwska

staropolskie określenie całości sprzętu myśliwskiego.

odrzut

cofnięcie się broni po strzale spowodowane działaniem gazów prochowych, odczuwalne jako uderzenie w dołek strzelecki.

oręż

trofeum myśliwskie z dzika (szable, fajki lub wieniec jelenia).

otropić

ustalić za pomocą tropów miejsce zalegania zwierzyny.

oszczenić się

o suce psa, liszce i wilczycy: urodzić młode.

obwód łowiecki

obszar wystarczający do prowadzenia samodzielnej gospodarki łowieckiej (przeważnie około 5000 ha) wydzielony jako jednostka administracyjna. Obszary łowieckie dzielimy na: polne, polno-leśne, (...)

okno

otwór wejściowy do lisiej nory.

odbita

sztuka odpędzana od stada.

ostrolotka

jedna z lotek w skrzydle cietrzewia i słonki; stanowi trofeum z tych ptaków. Ostrolotka słonki, zwana piórkiem malarskim, służyła malarzom (ze względu na ostre zakończenie) do robienia (...)