Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: odnoga

odnoga

odgałęzienie tyki w porożu jeleniowatych.

Odnoga to odgałęzienie tyki w porożu jeleniowatych. Jest to część poroża składająca się z kilku odnóg, które wyrastają z głowy zwierzęcia. Odnogi są charakterystycznymi elementami, służącymi do ozdoby poroża oraz do identyfikacji gatunku i wieku zwierzaka. Ich długość i kształt mogą się różnić w zależności od gatunku jeleniowatego. U jeleniów szlachetnych odnogi posiadają bardziej zaokrąglone końce niż u innych gatunków, a także mogą mieć większą ilość zagięć i skrzydełek.

Odnogi są istotne dla łowiectwa, ponieważ pozwalałyby na ocenę wieku zwierzęcia oraz jego wartości łowieckiej. Starsze osobniki mają zazwyczaj więcej odnóg niż młodsze, a struktura bocznych skrzydełek i zagięć może być bardziej skomplikowana u starszych zwierząt. Dla myśliwych jest istotne rozpoznanie cech charakterystycznych poszczególnych gatunków, co może decydować o wyborze ofiary do polowania.

W kontekście hodowli jeleniowatych odnogi stanowią istotny element oceny wartości genetycznej okazów. Hodowcy mogą poprzez dokładną obserwację poroży określić cechy dziedziczone oraz potencjał rozrodczy poszczególnych osobników. Charakterystyczne cechy odnóg stanowią zatem istotny element selekcji hodowlanej.

W dziedzinie nauk przyrodniczych badanie poroży jeleniowatych, w tym struktury i ewolucji odnóg, może dostarczać cennych informacji na temat adaptacji tych zwierząt do środowiska naturalnego oraz zmian zachodzących w populacjach jeleniowatych pod wpływem czynników środowiskowych czy antropogenicznych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj odnoga w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

obsada łowiska

pogłowie zwierzyny stanowiącej przedmiot gospodarki hodowlanej w łowisku.

opierak

środkowa odnoga (trzecia licząc od róży) wieńca jelenia.

oszczep

biała broń myśliwska używana od najdawniejszych czasów do pocz. XIX w. Składa się z grubego drzewca (dł. 2-2,5 m) i szerokiego, płaskiego, wydłużonego grotu o liściastym kształcie z (...)

ostry

inaczej cięty.

okręg łowiecki

jednostka administracyjna Polskiego Związku Łowieckiego.

odkapturzyć

zdjąć kaptur z głowy ptaka łowczego.

Okręgowa Rada Łowiecka
(...)

opiekun stażysty

doświadczony myśliwy, wyznaczony przez zarząd koła łowieckiego, sprawujący pieczę nad stażystą, kandydatem na myśliwego.

ogorzałka, ogorzałka (Aythya marila L.)

ptak łowny z rzędu blaszkodziobych należący do grążyc. W Polsce nielicznie, chociaż regularnie, pojawia się na przelotach.

oblatywać

ćwiczyć ptaka łowczego w swobodnym lataniu.