Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: odnoga

odnoga

odgałęzienie tyki w porożu jeleniowatych.

Odnoga to odgałęzienie tyki w porożu jeleniowatych. Jest to część poroża składająca się z kilku odnóg, które wyrastają z głowy zwierzęcia. Odnogi są charakterystycznymi elementami, służącymi do ozdoby poroża oraz do identyfikacji gatunku i wieku zwierzaka. Ich długość i kształt mogą się różnić w zależności od gatunku jeleniowatego. U jeleniów szlachetnych odnogi posiadają bardziej zaokrąglone końce niż u innych gatunków, a także mogą mieć większą ilość zagięć i skrzydełek.

Odnogi są istotne dla łowiectwa, ponieważ pozwalałyby na ocenę wieku zwierzęcia oraz jego wartości łowieckiej. Starsze osobniki mają zazwyczaj więcej odnóg niż młodsze, a struktura bocznych skrzydełek i zagięć może być bardziej skomplikowana u starszych zwierząt. Dla myśliwych jest istotne rozpoznanie cech charakterystycznych poszczególnych gatunków, co może decydować o wyborze ofiary do polowania.

W kontekście hodowli jeleniowatych odnogi stanowią istotny element oceny wartości genetycznej okazów. Hodowcy mogą poprzez dokładną obserwację poroży określić cechy dziedziczone oraz potencjał rozrodczy poszczególnych osobników. Charakterystyczne cechy odnóg stanowią zatem istotny element selekcji hodowlanej.

W dziedzinie nauk przyrodniczych badanie poroży jeleniowatych, w tym struktury i ewolucji odnóg, może dostarczać cennych informacji na temat adaptacji tych zwierząt do środowiska naturalnego oraz zmian zachodzących w populacjach jeleniowatych pod wpływem czynników środowiskowych czy antropogenicznych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj odnoga w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

Okręgowa Rada Łowiecka
(...)

osada

inaczej łoże.

ochrona zwierzyny

jeden z głównych działów gospodarki łowieckiej obejmujący całokształt zabiegów, mających na celu utrzymanie zwierzyny w łowiskach na stałym, optymalnym pod względem biologicznym i (...)

osiadły

o zwierzynie, która nie zmienia swojej ostoi.

obławnik

uczestnik obławy.

oddać, oddać (strzał)

strzelić.

opolować

odbyć polowanie na części terenu.

obwód łowiecki

obszar wystarczający do prowadzenia samodzielnej gospodarki łowieckiej (przeważnie około 5000 ha) wydzielony jako jednostka administracyjna. Obszary łowieckie dzielimy na: polne, polno-leśne, (...)

odświeżyć krew

zabieg hodowlany polegający na wpuszczeniu do łowiska osobników obcych, sprowadzonych z innych terenów bytującego w nim gatunku, w celu polepszenia formy zwierzyny miejscowej.

osacznik

staropolska nazwa naganiacza.