Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: odstrzał łowny

odstrzał łowny

pozyskanie samca zwierzyny płowej, który osiągnął szczytową formę poroża, a przekroczył określony wiek (sama 5, daniel 9, jeleń 12 lat).

Odstrzał łowny jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki łowieckiej. Polega na pozyskaniu samca zwierzyny płowej, który osiągnął szczytową formę poroża i przekroczył określony wiek. W przypadku sarny wiek ten wynosi 5 lat, dla daniela 9 lat, a dla jelenia 12 lat. Odstrzał łowny ma na celu zapewnienie odpowiedniego stosunku samców do samic w populacji, co ma pozytywny wpływ na jej rozwój i zdrowie.

Odstrzał łowny jest regulowany przez odpowiednie przepisy i procedury. Przede wszystkim, myśliwi muszą uzyskać odpowiednie pozwolenia i zezwolenia na polowanie oraz uczestniczyć w specjalnych szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa i etyki polowań. Myśliwi muszą również przestrzegać określonych limitów pozyskiwania zwierzyny oraz stosować się do określonych terminów polowań.

Odstrzał łowny jest ważnym elementem gospodarki łowieckiej, który ma na celu utrzymanie zdrowej populacji zwierzyny płowej. Jego celem jest również ochrona przed nadmiernym pozyskiwaniem zasobów naturalnych oraz ograniczenie szkodliwych skutków polowań. Odstrzał łowny może być również uznawany za formę sportu lub rekreacji, jeśli jest prowadzone w sposób odpowiedzialny i etyczny.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj odstrzał łowny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

odświeżyć krew

zabieg hodowlany polegający na wpuszczeniu do łowiska osobników obcych, sprowadzonych z innych terenów bytującego w nim gatunku, w celu polepszenia formy zwierzyny miejscowej.

odyniec

stary samiec dzika (powyżej 4 lat) prowadzący samotny tryb życia (z wyjątkiem okresu huczki).

ostoja

teren, na którym zwierzyna najchętniej przebywa.

otropić

ustalić za pomocą tropów miejsce zalegania zwierzyny.

odłowy

łowienie żywej zwierzyny za pomocą sieci, łowni itp. Wykonuje się je w celach naukowych lub przesiedlenia zwierzyny na inny teren.

osiadły

o zwierzynie, która nie zmienia swojej ostoi.

ostatni kęs

tradycja wkładania strzelonej zwierzynie złomu z jedliny do pyska ( przed wręczeniem złomu myśliwemu).

osmużać

ściągać skórę z zająca lub królika.

obowiązek stanu

najuciążliwszy z ciężarów łowieckich książęcego prawa, polegający na obowiązku przyjmowania łowców pod swój dach i zapewnieniu im wszelkich wygód.

obławnik

uczestnik obławy.