Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: odstrzał łowny

odstrzał łowny

pozyskanie samca zwierzyny płowej, który osiągnął szczytową formę poroża, a przekroczył określony wiek (sama 5, daniel 9, jeleń 12 lat).

Odstrzał łowny to proces pozyskiwania samca zwierzyny płowej, który osiągnął szczytową formę poroża i przekroczył określony wiek. Dla sarny wiek ten wynosi 5 lat, dla daniela 9 lat, a dla jelenia 12 lat. Proces odstrzału łownego jest kluczowym elementem gospodarki łowieckiej, mającym na celu utrzymanie odpowiedniego proporcji samców do samic w populacji, co wpływa pozytywnie na rozwój i zdrowie zwierzyny.

Realizacja odstrzału łownego odbywa się zgodnie z przepisami i procedurami regulującymi polowania. Myśliwi muszą uzyskać odpowiednie pozwolenia i zezwolenia na polowanie oraz uczestniczyć w specjalnych szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa i etyki polowań. Istotne jest również przestrzeganie określonych limitów pozyskiwania zwierzyny oraz stosowanie się do wyznaczonych terminów polowań.

Odstrzał łowny ma za zadanie utrzymać zdrową populację zwierzyny płowej oraz chronić ją przed nadmiernym pozyskiwaniem zasobów naturalnych, co stanowi istotny aspekt gospodarki łowieckiej. Ponadto może być on traktowany jako forma sportu lub rekreacji, pod warunkiem, że jest prowadzony w sposób odpowiedzialny i etyczny. W rezultacie odstrzał łowny odpowiada nie tylko za kontrolę populacji zwierzęcej, ale także wspiera zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi.

W kontekście ekologicznym odstrzał łowny pełni ważną funkcję ekosystemiczną - poprzez kontrolowanie populacji gatunków drapieżnych przyczynia się do równowagi w biocenozie. Ma też wpływ na zmniejszanie presji drapieżników na inne gatunki, co eliminuje nadmiar konkurencji między nimi o pokarm i miejsce życia.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj odstrzał łowny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

objazd

polowanie polegające na objeżdżaniu znajdującej się na polu zwierzyny (np. lisa) w celu zbliżenia się na odległość strzału.

opalone

o brązowym zabarwieniu oręża dzika lub haków jelenia.

odznaczenia łowieckie

nadawane myśliwym: 1) medale: brązowy, srebrny i złoty;
2) najwyższe odznaczenie łowieckie „Złom";
3) Medal za Zasługi dla Łowiectwa (nadawany niemyśliwym).

obsada łowiska

pogłowie zwierzyny stanowiącej przedmiot gospodarki hodowlanej w łowisku.

oczniak

pierwsza (licząc od róży) odnoga wieńca jelenia lub łopaty daniela.

odstrzał łowny

pozyskanie samca zwierzyny płowej, który osiągnął szczytową formę poroża, a przekroczył określony wiek (sama 5, daniel 9, jeleń 12 lat).

odstrzał

1) odstrzeliwanie zwierzyny zgodnie z planem hodowlanym;
2) popularna nazwa zezwolenia na odstrzeliwanie zwierzyny (zob. (...)

ochrona zwierzyny

jeden z głównych działów gospodarki łowieckiej obejmujący całokształt zabiegów, mających na celu utrzymanie zwierzyny w łowiskach na stałym, optymalnym pod względem biologicznym i (...)

obrączkowanie

znakowanie ptaków do celów naukowych przez zakładanie im na nodze obrączki z adresem stacji, która dokonała obrączkowania. W przypadku strzelania ptaka z obrączką należy wysłać ją na (...)

odstrzał selekcyjny

usuwanie z łowiska za pomocą odstrzału niepożądanych z punktu widzenia hodowli osobników zwierzyny płowej (zob. kryteria odstrzału selekcyjnego oraz (...)