Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: odstrzał łowny

odstrzał łowny

pozyskanie samca zwierzyny płowej, który osiągnął szczytową formę poroża, a przekroczył określony wiek (sama 5, daniel 9, jeleń 12 lat).

Odstrzał łowny to proces pozyskiwania samca zwierzyny płowej, który osiągnął szczytową formę poroża i przekroczył określony wiek. Dla sarny wiek ten wynosi 5 lat, dla daniela 9 lat, a dla jelenia 12 lat. Proces odstrzału łownego jest kluczowym elementem gospodarki łowieckiej, mającym na celu utrzymanie odpowiedniego proporcji samców do samic w populacji, co wpływa pozytywnie na rozwój i zdrowie zwierzyny.

Realizacja odstrzału łownego odbywa się zgodnie z przepisami i procedurami regulującymi polowania. Myśliwi muszą uzyskać odpowiednie pozwolenia i zezwolenia na polowanie oraz uczestniczyć w specjalnych szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa i etyki polowań. Istotne jest również przestrzeganie określonych limitów pozyskiwania zwierzyny oraz stosowanie się do wyznaczonych terminów polowań.

Odstrzał łowny ma za zadanie utrzymać zdrową populację zwierzyny płowej oraz chronić ją przed nadmiernym pozyskiwaniem zasobów naturalnych, co stanowi istotny aspekt gospodarki łowieckiej. Ponadto może być on traktowany jako forma sportu lub rekreacji, pod warunkiem, że jest prowadzony w sposób odpowiedzialny i etyczny. W rezultacie odstrzał łowny odpowiada nie tylko za kontrolę populacji zwierzęcej, ale także wspiera zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi.

W kontekście ekologicznym odstrzał łowny pełni ważną funkcję ekosystemiczną - poprzez kontrolowanie populacji gatunków drapieżnych przyczynia się do równowagi w biocenozie. Ma też wpływ na zmniejszanie presji drapieżników na inne gatunki, co eliminuje nadmiar konkurencji między nimi o pokarm i miejsce życia.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj odstrzał łowny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

Okręgowa Rada Łowiecka
(...)

obowiązek stanu

najuciążliwszy z ciężarów łowieckich książęcego prawa, polegający na obowiązku przyjmowania łowców pod swój dach i zapewnieniu im wszelkich wygód.

osmużać

ściągać skórę z zająca lub królika.

osiemnastak

jeleń byk posiadający wieniec o dziewięciu odnogach na obu tykach (o. regularny) lub na jednej z tyk (o. nieregularny).

osadzanie zwierzyny

zatrzymywanie w miejscu zwierzyny przez psa do czasu przyjścia myśliwego.

ochrona przyrody

działalność mająca na celu zachowanie, restytuowanie oraz zapewnienie trwałości użytkowania zasobów przyrody. Polega to m.in. na ochronie pomników przyrody, tworzeniu rezerwatów przyrody, (...)

obsada łowiska

pogłowie zwierzyny stanowiącej przedmiot gospodarki hodowlanej w łowisku.

odwodzić

dawniej przy broni kurkowej: napinać kurki.

odprzodówka

dawna broń myśliwska ładowana od przodu (przez lufę - najpierw proch, potem pocisk).

odbić

odłączyć się od stada,