Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: łopatacz

łopatacz

samiec łosia lub daniela noszący poroże w kształcie przypominającym łopaty.

Łopatacz to samiec łosia lub daniela, który nosząc poroże w kształcie przypominającym łopaty, jest najbardziej charakterystycznym znakiem tego gatunku. Poroże składa się z dwóch części: dolnej i górnej. Dolna część jest szersza i ma bardziej wyraźny kształt łopaty, podczas gdy górna część jest węższa i mniej wyraźna. Poroże łopatacza może osiągać długość do 1,5 metra i szerokość do 30 cm.

Poroże łopatacza zaczyna rosnąć u samca po osiągnięciu dojrzałości płciowej, a jego wielkość zależy od wieku i stanu zdrowia zwierzęcia. Największe poroża są u najstarszych samców. Wraz ze starzeniem się samca, poroże staje się coraz bardziej wyblakłe i matowe.

Poroże łopatacza jest bardzo ważnym elementem łowiectwa, ponieważ pozwala myśliwym określić wiek i stan zdrowia danego samca. Jest to również ważny element ekologii, ponieważ pozwala myśliwym monitorować populacje tych gatunków i określać ich liczebność oraz stan zdrowia.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj łopatacz w wyszukiwarce Google