Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: łopatacz

łopatacz

samiec łosia lub daniela noszący poroże w kształcie przypominającym łopaty.

Łopatacz - samiec łosia lub daniela, który nosząc poroże w kształcie przypominającym łopaty, jest najbardziej charakterystycznym znakiem tego gatunku. Poroże składa się z dwóch części: dolnej i górnej. Dolna część jest szersza i ma bardziej wyraźny kształt łopaty, podczas gdy górna część jest węższa i mniej wyraźna.

Poroże łopatacza może osiągać długość do 1,5 metra i szerokość do 30 cm. Jest to ważne z punktu widzenia łowiectwa oraz ekologii, ponieważ pozwala określić wiek i stan zdrowia danego samca. Zmiany w kondycji poroża mogą być wskaźnikiem wieku zwierzęcia oraz jego ogólnej kondycji fizycznej.

Poroże łopatacza zaczyna rosnąć u samca po osiągnięciu dojrzałości płciowej, a jego wielkość zależy od wieku oraz stanu zdrowia zwierzęcia. Największe poroża występują u najstarszych samców, podczas gdy starsze zwierzęta mogą cechować się coraz bardziej wyblakłymi i matowymi porożami.

Dzięki obserwacji poroża łopatacza możliwe jest monitorowanie populacji tych gatunków oraz określanie ich liczebności oraz epidemiologicznych danych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj łopatacz w wyszukiwarce Google