Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: łowczy grodowy

łowczy grodowy, łowczy grodowy (venator castri)

w dawnej Polsce urzędnik zarządzający łowiskami księcia w obrębie jednej kasztelanii.

W dawnej Polsce łowczy grodowy był urzędnikiem odpowiedzialnym za zarządzanie łowiskami księcia w ramach jednej kasztelanii. Jego głównym zadaniem było nadzorowanie i ochrona łowisk, a także udzielanie pozwoleń na polowania. Ponadto, miał obowiązek ustalania dat i godzin polowań oraz określania uprawnień myśliwych na danym terenie. Łowczy grodowy był zobowiązany do monitorowania działań związanych z utrzymaniem obszaru łowieckiego, takich jak prace pielęgnacyjne czy naprawa infrastruktury. Dodatkowo, musiał regularnie raportować księciu o stanie łowiska i ilości poławianych zwierząt. Ważną rolą łowczego grodowego było również zapewnienie przestrzegania prawa oraz uniemożliwienie nielegalnego wykorzystywania łowiska.

Warto podkreślić, że funkcja łowczego grodowego była kluczowa dla zachowania równowagi ekosystemu i ochrony dzikiej fauny, a także dla kontroli nad masowością polowań. Jego działania miały istotny wpływ na kształtowanie się populacji zwierząt łownych i utrzymanie ich naturalnych środowisk. Z powodu swoich zadań łączących zarządzanie zasobami przyrodniczymi ze sferą administracyjną, pełnienie funkcji łowczego grodowego wymagało zarówno wiedzy przyrodniczej, jak i znajomości prawa.

Współcześnie pojęcie to może stanowić ciekawostkę historyczną bądź być często wykorzystywane jako odniesienie do tradycji myślistwa w Polsce, jak również do organizacji zarządzania dzikimi zwierzętami czy regulacji polowań. Termin ten nosi znamiona wielowiekowej tradycji myśliwskiej w Polsce i jest przykładem charakterystycznych struktur urzędniczych dawnego państwa polskiego.

Podsumowując, funkcja łośćzego grodowego była kluczowa dla zarządzania obszarami łowieckimi oraz kontrolowania prowadzonych działań myśliwych w dawnej Polsce. Jego zadania obejmowały szeroki zakres obowiązków administracyjnych oraz pielęgnacji środowiska naturalnego, stanowiły istotny element dbałości o dziką faunę oraz regulację działalności myśliwskiej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj łowczy grodowy w wyszukiwarce Google