Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: łowczy grodowy

łowczy grodowy, łowczy grodowy (venator castri)

w dawnej Polsce urzędnik zarządzający łowiskami księcia w obrębie jednej kasztelanii.

Łowczy grodowy był jednym z ważniejszych urzędników w dawnej Polsce. Jego głównym zadaniem było zarządzanie łowiskami księcia w obrębie jednej kasztelanii. Łowczy grodowy miał obowiązek dbać o to, aby łowiska były odpowiednio zarządzane i chronione. Musiał również pilnować, aby nikt nie wykorzystywał łowisk bez pozwolenia.

Do obowiązków łowczego grodowego należało również ustalanie dat i godzin polowań oraz określanie, które osoby mogą polować na danym terenie. Musiał on również sprawować nadzór nad wszelkimi pracami związanymi z utrzymaniem łowiska, takimi jak sadzenie drzew i krzewów, naprawianie mostów i innych budynków oraz utrzymywanie porządku na terenie łowiska.

Łowczy grodowy miał również obowiązek przedstawiania księciu raportu o stanie łowiska oraz o ilości poławianych zwierząt. Musiał on również dbać o to, aby wszelkie prace na terenie łowiska odbywały się zgodnie z prawem i aby nikt nie wykorzystywał go bez pozwolenia.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj łowczy grodowy w wyszukiwarce Google