Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: łowczy wojewódzki

łowczy wojewódzki, łowczy wojewódzki (venator maior)

w dawnej Polsce urzędnik łowiecki przebywający w grodzie wojewódzkim. Obecnie prezes zarządu wojewódzkiego PZŁ.

Łowczy wojewódzki to urzędnik łowiecki, który w dawnej Polsce przebywał w grodzie wojewódzkim. Jego głównym zadaniem było zarządzanie łowiskami i ochrona dzikich zwierząt. Do jego obowiązków należało również ustalanie limitów połowu, a także egzekwowanie przepisów dotyczących polowań. Łowczy wojewódzki miał również obowiązek monitorowania stanu populacji dzikich zwierząt i informowania o tym władzom.

Współcześnie funkcja łowczego wojewódzkiego jest pełniona przez prezesa zarządu wojewódzkiego Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ). Prezes PZŁ ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony dzikich zwierząt oraz ich naturalnych siedlisk. Ponadto odpowiada on za koordynację działań łowieckich na terenie swojego regionu, a także za edukację społeczeństwa na temat ochrony dzikich zwierząt i ich siedlisk.

Prezes PZŁ ma również obowiązek egzekwowania przepisów dotyczących polowań, a także ustalania limitów połowu. Ponadto odpowiada on za koordynację działań łowieckich na terenie swojego regionu, a także za edukację społeczeństwa na temat ochrony dzikich zwierząt i ich siedlisk. Prezes PZŁ ma również obowiązek monitorować stan populacji dzikich zwierząt i informować o tym władze.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj łowczy wojewódzki w wyszukiwarce Google