Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: łowisko

łowisko

1) teren jednolity pod względem przyrodniczym, na którym prowadzona jest gospodarka łowiecka ;
2) obwód łowiecki lub jego część.

Łowisko to obszar, na którym prowadzona jest gospodarka łowiecka. Może to być cały obwód łowiecki lub jego część. Łowisko musi być jednolite pod względem przyrodniczym, aby zapewnić optymalne warunki do polowań. Zazwyczaj składa się z różnych rodzajów siedlisk, takich jak lasy, łąki, bagna i inne. Wszystkie te siedliska są ważne dla zrównoważonego rozwoju populacji zwierząt łownych.

Łowisko powinno być odpowiednio zarządzane, aby zapewnić optymalne warunki do polowań. Oznacza to, że należy monitorować populacje zwierząt łownych i ich siedliska oraz wprowadzać odpowiednie regulacje dotyczące polowań. Należy również dbać o to, aby poziom populacji zwierząt łownych pozostawał na odpowiednim poziomie.

Ponadto, w celu zapewnienia optymalnych warunków do polowań na łowisku należy również dbać o odpowiedni poziom naturalnych siedlisk i ekosystemów. Oznacza to, że należy stosować odpowiednie metody ochrony przyrody i kontrolować poziom szkodników oraz chorób w populacjach zwierząt łownych. Wszystko to ma na celu utrzymanie równowagi między populacjami zwierząt a ich naturalnymi siedliskami.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj łowisko w wyszukiwarce Google