Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: łowisko

łowisko

1) teren jednolity pod względem przyrodniczym, na którym prowadzona jest gospodarka łowiecka ;
2) obwód łowiecki lub jego część.

Łowisko to obszar, na którym prowadzana jest gospodarka łowiecka. Może to być cały obwód łowiecki lub jego część. Łowisko powinno być jednolite pod względem przyrodniczym, aby zapewnić optymalne warunki do polowań. Składa się z różnych rodzajów siedlisk, takich jak lasy, łąki, bagna i inne, co jest istotne dla zrównoważonego rozwoju populacji zwierząt łownych. Zarządzanie łowiskiem wymaga monitorowania populacji zwierząt oraz ich naturalnych siedlisk oraz wprowadzania odpowiednich regulacji dotyczących polowań.

Odpowiednie zarządzanie łowiskiem obejmuje dbanie o utrzymanie odpowiedniego poziomu populacji zwierząt łownych oraz ich naturalnych siedlisk i ekosystemów. Konieczne jest stosowanie metod ochrony przyrody oraz kontrola poziomu szkodników i chorób w populacjach zwierząt łownych. Wszystkie te działania mają na celu utrzymanie równowagi między populacjami zwierząt a ich naturalnymi siedliskami, co przyczynia się do trwałego zrównoważonego rozwoju obszaru łowieckiego.

Dodatkowo, optymalne warunki do polowań na łowisku wymagają również dbałości o zachowanie różnorodności ekosystemów oraz pełnej integralności struktury faunistycznej i flory danego obszaru. Skuteczne zarządzanie łowiskiem powinno uwzględniać także aspekty ekologiczne i przyrodnicze, aby zapewnić harmonijny rozwój środowiska naturalnego w kontekście prowadzenia polowań.

Wnioskiem z tego wszystkiego jest fakt, że istotą koncepcji myśliwskiej jest nie tylko pozyskiwanie dzikiego ptactwa i zwierzyny leśnej dla celów konsumpcyjnych czy sportowych przez człowieka , ale również - a być może przede wszystkim - dbałość o stan i równowagę przyrody na danym terenie poprzez odpowiednie regulacje polowań oraz kompleksowo prowadzoną gospodarkę leśną.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj łowisko w wyszukiwarce Google