Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: łownia

łownia, łownia, odłownia

urządzenie służące do odławiania żywcem zwierzyny grubej do celów naukowych lub przesiedlenia.

Łownia jest urządzeniem wykorzystywanym do odławiania żywcem zwierzyny, zwykle grubej. Składa się z siatki ustawionej wokół obszaru, na którym znajduje się zwierzyna. Siatka wykonana jest z trwałych materiałów, aby zapewnić skuteczne odławienie i uniknąć ucieczki zwierząt. Naukowcy i łowcy korzystają z łowni zarówno w celach naukowych, jak i do przesiedlenia populacji zwierząt. Przy jej użyciu można żywo przenieść zwierzynę do nowego terenu.

Łownia pozwala na delikatne przechwycenie zwierząt bez szkodzenia im czy otoczeniu. Jest to ważne dla przeprowadzania badań naukowych dotyczących populacji dzikich zwierząt oraz dla przemieszczania ich między obszarami geograficznymi. Dzięki łowieniu możliwe jest przenoszenie osobników do obszarów, gdzie są bardziej potrzebne lub gdzie mogą rozwijać się bezpiecznie.

W przypadku naukowych badań, łownie pozwalają na zebranie danych dotyczących zachowań, zdrowia czy genetyki populacji dzikich zwierząt. Dzięki temu można lepiej zrozumieć ich zachowania oraz potrzeby życiowe, co w konsekwencji pozwala podejmować lepsze decyzje w zakresie ochrony przyrody oraz środowiska naturalnego.

Łownia jest więc niezwykle przydatnym narzędziem dla ekologów, badaczy dzikiej przyrody oraz pracowników służb ochrony przyrody i łowiectwa, umożliwiając pracę na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i dbałości o jej stan populacji.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj łownia w wyszukiwarce Google