Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: łowny

łowny

1) o zwierzętach zaliczonych przez ustawę do zwierzyny łownej;
2) o samcach jeleniowatych, które osiągnęły pełnię rozwoju osobniczego, a ich poroże szczytową formę.

Łowny – termin odnoszący się do zwierząt zaliczonych przez ustawę do zwierzyny łownej, czyli gatunków, które można polować w określonym czasie i miejscu. Zwierzyna łowna obejmuje m.in. jelenie, sarny, dziki, lisy, kuny i bobry. Polowanie na zwierzynę łowną wymaga przestrzegania określonych przepisów dotyczących ochrony gatunkowej oraz okresowych ograniczeń w prowadzeniu polowań.

Ponadto, termin "łowny" odnosi się także do samców jeleniowatych, którzy osiągnęli pełnię rozwoju osobniczego i posiadają poroże w szczytowej formie. Poroże szczytowe stanowi charakterystyczny element anatomiczny samców jeleniowatych w postaci długich rogów lub parostków, wykorzystywanych m.in. do walki o partnerki i terytorium oraz obrony przed drapieżnikami.

Polowanie na łownego jest popularną praktyką w wielu krajach na całym świecie, stanowiąc jedną z najstarszych form polowań obarczoną długą historią w Europie i Ameryce Północnej. W niektórych regionach polowanie na łownego traktowane jest jako sportowe wydarzenie czy hobby dla miłośników przyrody i tradycji łowieckiej. Jednakże prowadzenie polowań wymaga przestrzegania ścisłych regulacji prawnych mających na celu zachowanie równowagi ekosystemu oraz ochronę zagrożonych gatunków.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj łowny w wyszukiwarce Google