Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: łowny

łowny

1) o zwierzętach zaliczonych przez ustawę do zwierzyny łownej;
2) o samcach jeleniowatych, które osiągnęły pełnię rozwoju osobniczego, a ich poroże szczytową formę.

Łowny to określenie, które odnosi się do zwierząt zaliczonych przez ustawę do zwierzyny łownej. Zwierzyna łowna to gatunki zwierząt, które można polować w określonym czasie i miejscu. Do zwierzyny łownej należą m.in. jelenie, sarny, dziki, lisy, kuny i bobry.

Określenie „łowny” odnosi się także do samców jeleniowatych, które osiągnęły pełnię rozwoju osobniczego i mają poroże szczytowe w swojej formie. Poroże szczytowe to charakterystyczny element anatomiczny samców jeleniowatych, który wyrasta na ich głowach w postaci długich rogów lub parostków. Poroże szczytowe jest wykorzystywane przez samce do walki o partnerki i terytoria oraz do obrony przed drapieżnikami.

Polowanie na łownego jest popularne w wielu krajach na całym świecie. Jest to jedna z najstarszych form polowań i ma długą historię w Europie i Ameryce Północnej. Polowanie na łownego może być również traktowane jako sport lub hobby.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj łowny w wyszukiwarce Google