Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: łowy

łowy

staropolskie określenie polowania.

Łowy – staropolskie określenie polowania, używane głównie w literaturze łowieckiej i języku potocznym związanym z tradycjami łowieckimi. Termin ten odnosi się do działań podejmowanych podczas polowania, a także do samego wydarzenia łowieckiego w kontekście kultury i historii polskiego myślistwa. Łowy mogą obejmować różne formy polowań, takie jak polowanie zbiorowe, polowanie na daną zwierzynę czy też polowanie z zaprzęgiem.

Ponadto słowo "łowy" może być kojarzone z aspektem społecznym i kulturowym polowania w tradycji polskiej, odnosząc się do obrzędów i zwyczajów z tym związanych. Mianem "łowy" opisuje się również całą otoczkę towarzyszącą myśliwemu przed, w trakcie i po polowaniu, takie jak celebrowanie tradycji myśliwskich oraz wspólne uczestnictwo w rytuałach łowieckich.

Ponadto termin "łowy" może odnosić się do samej zdobyczy myśliwskiej - zwierzęcia upolowanego podczas polowania. W tym znaczeniu mówi się o dobrych czy pechowych łowach, co odzwierciedla sukces lub niepowodzenie myśliwego w trakcie łowieckiego przedsięwzięcia.

Współcześnie słowo "łowy" funkcjonuje przede wszystkim jako staropolskie określenie na rodzaj aktywności łowieckiej oraz towarzyszący jej ceremoniał i tradycje, które wzbogacają dziedzictwo kulturowe związane ze sztuką łowiecką. Termin ten pełni rolę we wspieraniu dziedzictwa kulturowego związanego z tradycją myśliwską i stanowi integralny element opisu zarówno samych wydarzeń łowieckich, jak i całej kultury myśliwskiej w Polsce.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj łowy w wyszukiwarce Google