Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ślad

ślad

dawniej trop.

Ślad to widoczny lub wyczuwalny ślad pozostawiony przez zwierzę lub człowieka na ziemi, roślinach lub innych powierzchniach. W kontekście łowieckim jest to zazwyczaj trop, czyli odcisk stopy zwierzęcia lub szereg odcisków tworzone przez ruch zwierzęcia po ziemi. Ślady mogą być wykorzystywane do identyfikacji gatunku zwierzęcia, oceny jego wielkości, określenia kierunku jego ruchu oraz oszacowania wieku i stanu zdrowia.

W terminologii myśliwskiej „ślad” odnosi się również do rejestracji obecności danego zwierzęcia na danym terenie poprzez znalezienie śladów jego bytowania (np. odchody, drapieżne oznaki). Poznanie charakterystycznych dla poszczególnych gatunków zwierząt śladów jest istotne dla myśliwych, gdyż umożliwia im identyfikację zwierzyny i planowanie polowań oraz prowadzenie w miarę możliwości etycznego założenia polowu.

Ponadto ślady mogą również służyć do oceny zagęszczenia populacji zwierząt w danym obszarze oraz ich zachowań, co stanowi ważną informację zarówno dla celów naukowych, jak i praktycznych związanych z zarządzaniem populacjami dzikich zwierząt.

W szerszym kontekście kulturowym i literackim „ślad” może symbolizować pamięć o przeszłości, historię albo efekt działania człowieka bądź zwierzęcia. Termin ten jest również często wykorzystywany w przenośniach dotyczących obecności lub działalności kogoś czy czegoś.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ślad w wyszukiwarce Google