Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: śrut

śrut

ołowiane kulki o średnicy 2-4,5 mm, stanowiące pocisk naboju do broni śrutowej (zob. Amunicja myśliwska). Śrut numerujemy od nr 8-2 mm średnicy do nr 000 - 4,5 mm. Ilość śrutu w naboju zależy od jego średnicy i kalibru naboju, np.

średnicanr śrutukal. 20kal. 16kal. 12
2,5 mm6262295343
2,755204225256
3,04152167190
3,253121135160
3,5297109126
3,7517888104
4,00657285
4,2500576478
4,5000485971

Zalecane numery śrutu w zależności od gatunku zwierzyny: 8-6 - słonki, bekasy; 6-5 - kuropatwy, bażanty, gołębie, króliki, jarząbki; 4 - kaczki, cietrzewie; 3-1 - zające, lisy; 0-000 - borsuki, wilki, gęsi.

Śrut to ołowiane kulki o średnicy 2-4,5 mm, które stanowią pociski do broni śrutowej, czyli amunicji myśliwskiej. Śruta numeruje się od nr 8 (o średnicy 2 mm) do nr 000 (o średnicy 4,5 mm), a ilość śrutu w naboju zależy od jego średnicy i kalibru naboju. Zalecane numery śrutu różnią się w zależności od gatunku zwierzyny: np. 8-6 odpowiednie są do polowania na słonki i bekasy, a 0-000 stosuje się do polowania na borsuki, wilki i gęsi.

Naboje do broni myśliwskiej dzielą się na śrutowe i kulowe. Amunicja śrutowa przeznaczona jest do broni myśliwskiej o lufach gładkich i służy do polowania na zwierzynę drobną oraz duże drapieżniki, takie jak ryś czy wilk. Śruty charakteryzuje donośność wynosząca od 250 do 450 m w zależności od grubości śrutu oraz skuteczność strzału na odległość do około 40 m.

Natomiast donośność strzału kulowego dla pocisków wystrzelonych z lufy gładkiej wynosi około 1500 m, a dla pocisków wystrzelonych z lufy gwintowanej odpowiednio 4000 m - przy skuteczności wynoszącej 60 m dla strzału z broni o lufach gładkich oraz przeciętnie około 200 m dla strzału z broni o lufach gwintowanych.

Nabój kulowy do broni łamanej jest zaopatrzony w kryzę; natomiast nabój kulowy do broni powtarzalnej posiada wtok. Kształt i budowa pocisku zależy od przeznaczenia i producenta, a każdy nabój ma podany kaliber i długość komory nabojowej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj śrut w wyszukiwarce Google