Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: świadectwo pochodzenia zwierzyny

świadectwo pochodzenia zwierzyny

druk ścisłego zarachowania dokumentujący legalność pozyskania przewożonej sztuki; wystawia go dzierżawca obwodu łowieckiego.

Świadectwo pochodzenia zwierzyny jest drukiem służącym do dokumentowania legalności pozyskania i przewożenia sztuki zwierzyny. Jest to ważny dokument wydawany przez dzierżawcę obwodu łowieckiego, który potwierdza, że dany okaz został pozyskany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa łowieckiego.

W zależności od lokalnych uregulowań prawnych, świadectwo pochodzenia zwierzyny może zawierać informacje takie jak: data oraz miejsce pozyskania zwierzęcia, rodzaj i płeć zwierzęcia, numer czy oznaczenie umożliwiające jego identyfikację oraz informacje dotyczące sposobu pozyskania. Jest to istotne z uwagi na konieczność zapewnienia legalności odłowu i transportu poszczególnych gatunków.

Świadectwo to ma duże znaczenie nie tylko dla osób zajmujących się polowaniem komercyjnym, ale także dla myśliwych, którzy chcą mieć pewność, że w pełni przestrzegają przepisów dotyczących ochrony i gospodarki zwierzyną łowną. Dzięki tym dokumentom możliwe jest kontrolowanie i monitorowanie ilości oraz rodzaju upolowanej zwierzyny w danym obwodzie łowieckim.

Ponadto świadectwo pochodzenia zwierzyny ma istotne znaczenie dla celów statystycznych, badawczych oraz edukacyjnych, umożliwiając prowadzenie dokładnych rejestrów aktualnej sytuacji populacji różnych gatunków oraz nadzorowanie stanu zdrowia dzikich zwierząt. Dlatego też prawidłowe wypełnianie tych dokumentów ma kluczowe znaczenie dla utrzymania równowagi ekosystemów leśnych oraz zapewnienia zrównoważonego zarządzania populacjami zwierząt łownych.

Warto podkreślić, że świadectwo pochodzenia zwierzyny spełnia również funkcje kontrolno-administracyjne, umożliwiając organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa monitorowanie legalności pozyskiwania oraz przemieszczania dzikiej zwierzyny. Dzięki temu skutecznie wspomaga się ochronę zagrożonych gatunków oraz zapobiega nielegalnemu odławianiu i obrót dzikimi zwierzętami.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj świadectwo pochodzenia zwierzyny w wyszukiwarce Google