Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: świeca

świeca

pionowy lot śmiertelnie postrzelonego ptaka.

Świeca to określenie używane w kontekście łowiectwa, odnoszące się do lotu ptaka, który został postrzelony i jest bliski śmierci. Jest to charakterystyczny lot pionowy, w którym ptak wznosi się w górę, a następnie opada z impetem w dół. Takie zachowanie jest zwykle obserwowane u ptaków postrzelonych z broni myśliwskiej. Loty świecy są często obserwowane przez myśliwych i stanowią istotny wskaźnik skuteczności strzału. Ptak może wykonać kilka takich lotów zanim upadnie na ziemię, co daje myśliwym czas na podjęcie dalszych działań.

Ponadto, świeca może być również wykorzystywana do określenia rodzaju ptaka. Dzięki obserwacji takiego lotu myśliwy może szybko określić gatunek ptaka na podstawie jego wielkości i charakterystycznego kształtu skrzydeł. To umożliwia precyzyjne identyfikowanie zwierzyny oraz zastosowanie odpowiednich strategii łowieckich.

W kontekście praktycznym, obserwacja lotu świecy pozwala myśliwym ocenić trafienie i stopień poważności ranienia zwierzęcia. W przypadku wielokrotnych lotów świecy po strzale, myśliwy może wnioskować o poważnym uszkodzeniu lub śmiertelnym ranieniu ptaka. Z kolei brak lub ograniczona ilość takich lotów sugeruje mniejsze uszkodzenia lub nieskuteczność strzału.

Ogólnie rzecz biorąc, termin "świeca" jest ważnym pojęciem dla myśliwych pozwalającym na ocenę trafienia, identyfikację gatunku ptaka oraz podejmowanie dalszych decyzji podczas polowania w sposób precyzyjny i etyczny.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj świeca w wyszukiwarce Google