Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: żubr

żubr, żubr (Bison bonasus L.)

gatunek z rzędu parzystokopytnych żyjący w polskich lasach. Największy ze ssaków, długość ciała 2,6-3,5 m, wysokość w kłębie 185-200 cm, ciężar 800-1000 kg. Wyraźny dymorfizm płciowy: samce są większe oraz mają grubsze i większe rogi. Ciąża żubra trwa 265 dni, po której żubrzyca rodzi 1-2 młodych. Żubr jest zwierzęciem roślinożernym. Żyje do ok. 25 lat, znajduje się pod ochroną. Dawniej było to królewskie zwierzę łowne. Już od XII w. jego liczba zmniejszała się, a podczas I wojny światowej zwierzę to całkowicie wyginęło w wolnej przyrodzie. Założone na wniosek J. Sztolcmana Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra w 1925 r. stwierdziło obecność (w ogrodach zoologicznych) 40 żubrów. W jego restytucji główną rolę odegrała Polska. W 1939 r. było w Polsce 35 żubrów. W 1945 r. ocalały po wojnie 43 sztuki. W dniu 1 stycznia 1979 r. w Polsce żyło już 504 żubrów w pięciu ośrodkach hodowli (Białowieża, Borki, Pszczyna, Niepołomice i Bieszczady) oraz w ogrodach zoologicznych na terenie całego kraju.

Żubr - gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny wołowatych (Bovidae), żyjący w lasach i terenach bagienno-leśnych. Jest to największy dziki ssak występujący na terenie Europy. Dorosłe samce osiągają długość ciała od 2,6 do 3,5 metra, wysokość w kłębie wynosi od 185 do 200 centymetrów, zaś ich masa waha się od 800 do 1000 kilogramów. Charakterystyczną cechą żubrów są ich okazałe rogi, które są większe i grubsze u samców niż u samic.

Ciąża u żubrzy trwa około 265 dni, po których samica rodzi zwykle pojedynczego lub rzadziej bliźniacze potomstwo. Żubry są zwierzętami roślinożernymi, a ich dieta składa się głównie z traw, młodych liści, gałązek oraz korzeni roślin. Życie tych zwierząt może trwać do około 25 lat. W przeszłości żubry były poddane intensywnemu polowaniu przez człowieka oraz były ofiarą utraty siedlisk naturalnych.

Obecnie żubry znajdują się pod ścisłą ochroną gatunkową i stanowią przedmiot licznych programów restytucji populacji. W Polsce szczególnie istotnym ogniwem w rekonstrukcji populacji żubrów jest rezerwat Białowieski oraz inne ośrodki hodowlane i reintrodukcyjne rozsiane po kraju. Dzięki takim inicjatywom liczba tych zwierząt wzrosła znacząco w ostatnich latach, co przyczynia się do odbudowy populacji żubrów w Polsce i Europie.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj żubr w wyszukiwarce Google