Internetowy Słownik Łowiecki

Strona główna

Łowiectwo towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia. Przez wiele lat rozwijania tej aktywności, wykształcił się odrębny język środowiskowy, własna gwara myśliwska ułatwiająca wzajemne porozumiewanie się społeczności myśliwych.

Niniejszy słownik internetowy to obszerna baza określeń myśliwskich i kynologicznych oraz zwrotów gwary łowieckiej. Opracowana została na podstawie materiałów ogólnodostępnych w internecie oraz książki "1000 słów o łowiectwie" autorstwa M. P. Krzemienia.


Hasła łowieckie na dzisiaj:

krzyżak

lis mający ciemne futro z czarną pręgą wzdłuż grzbietu i w poprzek przez łopatki.

składność broni

zaleta broni, która zależy od dopasowania jej do budowy anatomicznej myśliwego (zob. dopasowywanie broni).