Internetowy Słownik Łowiecki

Hasła na literę G : guldynka - gwizdać

< poprzednia 1 2 3 45

zobacz pełną listę haseł

guldynka

staropolska myśliwska strzelba gwintowana, wyrabiana w XVII i XVIII w. Pierwsze g. miały zamki kołowe, późniejsze skałkowe.

guzikarz

młody kozioł noszący poroże w kształcie guzików (zob. kryterium odstrzału selekcyjnego).

guziki

forma pierwszego poroża kozła w formie wypukłych guzików lub malutkich czubków.

gwint

spiralne nacięcie powierzchni przewodu lufy w broni kulowej, mające na celu nadanie pociskowi ruchu obrotowego wokół jego osi.

gwintówka

staropolska nazwa broni myśliwskiej gwintowanej.

gwizd

1) głos sionki i jarząbka;
2) ryj dzika.

gwizdać

o słonkach i jarząbkach: wydawać głos podobny do gwizdania.

< poprzednia 1 2 3 45