Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: guziki

guziki

forma pierwszego poroża kozła w formie wypukłych guzików lub malutkich czubków.

Guziki to forma pierwszego poroża kozła charakteryzująca się wypukłymi guzikami lub malutkimi czubkami. Ten okresowy wzrost rogowy występuje u dziko żyjących kóz oraz kóz hodowlanych i jest związany z rozwojem wieku oraz zdrowiem zwierzęcia. Guziki zwykle pojawiają się u młodych kóz pod koniec roku, a ich rozmiar i kształt mogą być wyznacznikiem wieku danego osobnika.

Poroże kozie, a w tym także guziki, odgrywają istotną rolę w obliczu okresu godowego oraz hierarchii w stadzie. Elementy poroża służą również do samoobrony i rywalizacji między płciami. W kontekście polowań, obserwacja guzików może być istotna przy ocenie populacji, zdrowia zwierząt oraz określeniu odpowiednich sezonów polowań.

Guziki stanowią nie tylko istotny element dla myśliwych, lecz także dla naukowców zajmujących się populacjami zwierząt łownych. Ich analiza pozwala na zbieranie danych dotyczących kondycji stad oraz ocenę zdrowia i genetyki zwierzyny. Dzięki temu informacje te mogą być wykorzystane do planowania zarządzania populacjami dzikiej zwierzyny oraz podejmowania decyzji dotyczących hodowli gatunków łownych.

Podsumowując, guziki stanowią charakterystyczny element pierwszego poroża kozła, którego obserwacja ma znaczenie zarówno w kontekście łowiectwa, jak i naukowej analizy populacji zwierzyny. Ich rozwój odzwierciedla wiek i zdrowie osobników, co czyni je istotnym wskaźnikiem w monitorowaniu populacji dzikiej zwierzyny oraz podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania nimi.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj guziki w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę G

zobacz pełną listę haseł

gwizdać

o słonkach i jarząbkach: wydawać głos podobny do gwizdania.

gęsi

nazwa kilku gatunków ptaków z rzędu blaszkodziobych, z których tylko gęgawa jest w Polsce lęgowa (nielicznie). Pozostałe gatunki są przelotne. W Polsce spotkać można 2 rodzaje gęsi: 1) (...)

górować

o broni myśliwskiej, która mimo prawidłowego celowania bije powyżej celu.

guzikarz

młody kozioł noszący poroże w kształcie guzików (zob. kryterium odstrzału selekcyjnego).

gołębiowate, gołębiowate (Columbiformes)

rząd ptaków obejmujący liczne gatunki. W Polsce występują: gołąb grzywacz, turkawka, gołąb siniak i synogarlica turecka (synantrop - przywędrowała do Polski w 1949 r.). Ptakiem łownym (...)

gęba

pysk żubra, muflona, kozicy i zwierzyny płowej.

gwizd

1) głos sionki i jarząbka;
2) ryj dzika.

gałęźnik

młody ptak drapieżny wychodzący już z gniazda i przebywający na sąsiednich gałęziach, lecz nie umiejący jeszcze dobrze latać. Chętnie brany jest na ptaka łowczego.

gonić

o psie myśliwskim: ścigać zwierzynę.

głuszka, głuszka, głuszyca

samica głuszca.