Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: gniazdowy

gniazdowy

inaczej lęgowy.

Gniazdowy, zwany także lęgowy, to termin używany w kontekście ptaków, które wybierają określony obszar do zakładania gniazd i rozmnażania się. Ptaki gniazdowe występują na danym terenie przez określony okres, który zazwyczaj obejmuje sezon lęgowy. Wybierają miejsca optymalne do budowy gniazd i wychowania potomstwa, co może być determinowane przez dostępność pożywienia, schronienie oraz bezpieczeństwo przed drapieżnikami.

W kontekście łowieckim pojęcie "gniazdowy" jest istotne przy planowaniu i ochronie populacji ptaków. Ochrona obszarów lęgowych gatunków gniazdujących jest kluczowa dla zachowania różnorodności biologicznej oraz dbałości o równowagę ekosystemu. Ponadto, znajomość miejsc lęgowych pozwala na podejmowanie działań służących ochronie populacji ptaków oraz zapewnieniu im odpowiednich warunków do rozrodu.

Ptaki gniazdowe są ważnym elementem ekosystemu, wpływającym na kontrolę liczebności innych organizmów oraz rozprzestrzenianie nasion roślin. Dlatego też monitorowanie i ochrona obszarów lęgowych ptaków gniazdowych ma znaczenie nie tylko w kontekście zachowania bioróżnorodności, ale również dla zapewnienia stabilności i funkcjonowania ekosystemu.

W polskiej terminologii łowieckiej termin "gniazdowy" odnosi się szczególnie do polowań - podczas sezonu lęgowego obowiązuje zakaz polowań na ptaki lęgowe, aby zapewnić spokój oraz bezpieczeństwo podczas procesu rozrodu i wychowania młodych. Ograniczenia dotyczące polowań mają na celu zachowanie równowagi populacji ptaków oraz chronienie procesu rozrodczego.

Podsumowując, pojęcie "gniazdowy" jest istotne zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego jak i prawa łowieckiego. Obejmuje ono zachowanie naturalnych obszarów lęgowych ptaków oraz sprawiedliwe regulacje dotyczące polowań podczas sezonu rozrodczego.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj gniazdowy w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę G

zobacz pełną listę haseł

gąsior

samiec gęsi.

grabarz

pies myśliwski zakopujący odnalezioną zwierzynę. Jest to cecha dyskwalifikująca psa z polowań.

gałęźnik

młody ptak drapieżny wychodzący już z gniazda i przebywający na sąsiednich gałęziach, lecz nie umiejący jeszcze dobrze latać. Chętnie brany jest na ptaka łowczego.

gawra, gawra, budowisko

miejsce, w którym niedźwiedź przesypia zimę i gdzie przychodzą na świat młode.

gracz

głuszec grający swą pieśń, tokujący.

gwizd

1) głos sionki i jarząbka;
2) ryj dzika.

gały

oczy zająca.

grzybek

kula z broni gwintowanej po rozgrzybkowaniu

głowienka, kaczka rdzawogłowa, głowienka, kaczka rdzawogłowa (Aythya ferina L.)

kaczka z rzędu blaszkodziobych należąca do grążyc, jedna z najpospolitszych w Polsce. Kaczor w upierzeniu godowym ma głowę i szyję rdzawokasztanowate, wole i pierś czarne, grzbiet, pokrywy (...)

gach

samiec zająca.