Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: garbić się

garbić się

o zwierzynie, która po otrzymaniu postrzału na miękkie charakterystycznie wygina grzbiet.

Garbić się to zachowanie zwierzyny, które pojawia się po otrzymaniu postrzału. Zwierzyna wygina grzbiet w charakterystyczny sposób, co jest oznaką, że została trafiona. Garbić się może zarówno dzik, jak i zwierzyna łowna. W przypadku dzika, garbić się może być oznaką, że został on trafiony w miękkie miejsce ciała, takie jak brzuch lub kark. Natomiast w przypadku zwierzyny łownej, garbić się może być oznaką, że została ona trafiona w miękkie miejsce ciała, takie jak szyja lub kark.

Garbić się jest ważnym sygnałem dla myśliwych i innych osób polujących. Po pierwsze, pomaga to myśliwym określić, czy zwierzyna została trafiona i czy należy jej udzielić pomocy. Po drugie, pomaga to myśliwym określić miejsce postrzału i ustalić odległość strzału. Po trzecie, pomaga to myśliwym określić stan zdrowia zwierzyny i czy należy jej udzielić pomocy medycznej.

Garbić się jest również ważnym sygnałem dla innych osób polujących. Pomaga to innym polującym określić miejsce postrzału i odległości strzału oraz stan zdrowia zwierzyny. To również pomaga innym polującym uniknąć narażenia na niebezpieczeństwo podczas polowania na tego samego dzika lub te samego rodzaju zwierzyny łownej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj garbić się w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę G

zobacz pełną listę haseł

gwint

spiralne nacięcie powierzchni przewodu lufy w broni kulowej, mające na celu nadanie pociskowi ruchu obrotowego wokół jego osi.

gwizdać

o słonkach i jarząbkach: wydawać głos podobny do gwizdania.

głuszec, głuszec (Tetrao urogallus L.)

największy z europejskich kuraków leśnych. Długość ciała koguta 85-110 cm, rozpiętość skrzydeł 120-144 cm, ciężar 3-6,5 kg. Długość ciała kury 65-70 cm, rozpiętość skrzydeł (...)

gęś gęgawa, gęś gęgawa (Anser anser L.)

największa z gęsi występujących w Polsce. Długość ciała 85-90 cm, rozpiętość skrzydeł około 170 cm, ciężar 2,3-3,5 kg. Przedstawiciele obu płci posiadają podobne szaropopiełate (...)

gach

samiec zająca.

gruchanie

głos wydawany przez gołębie.

Galicyjskie Towarzystwo Łowieckie

założone w 1876 r. przez Włodzimierza Dzieduszyckiego, obejmowało swym zasięgiem całą Małopolskę. Uważane jest za pierwowzór PZŁ. Towarzystwo to wydawało pierwsze polskie czasopismo (...)

gonić się

o sukach psów i lisów: być w stanie gotowości do zapłodnienia.

gniazdować, gniazdować, gnieździć się

o ptakach: zakładać gniazda.

gubić się

o ptaku łowczym lub psie: oddalić się poza zasięg kontaktu z myśliwym.