Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: gospodarstwo łowieckie

gospodarstwo łowieckie

dział gospodarki obejmujący planowe gospodarowanie zwierzyną, zgodnie z potrzebami społecznymi i wymogami ochrony przyrody. Obejmuje hodowlę i ochronę zwierzyny, organizację polowań oraz odprowadzenie zwierzyny (upolowanej) do obrotu gospodarczego.

Gospodarstwo łowieckie to dział gospodarki leśnej, obejmujący planowanie i zarządzanie zasobami zwierząt łownych w celu utrzymania równowagi ekologicznej oraz zaspokajania potrzeb społecznych. W ramach gospodarstwa łowieckiego prowadzi się hodowlę i ochronę zwierzyny, która obejmuje m.in. dbałość o siedliska zwierząt oraz kontrolę liczebności populacji. Jest to istotne zarówno z punktu widzenia ochrony przyrody, jak i zapewnienia odpowiedniego stanu zdrowia i kondycji zwierząt łownych.

Organizacja polowań stanowi kluczowy element gospodarstwa łowieckiego, polegający na planowaniu, koordynacji i przeprowadzaniu polowań na terenach łowieckich. Obejmuje to m.in. ustalanie terminów polowań oraz określanie metod oraz obszarów polowań z uwzględnieniem wymogów ochrony przyrody i innych ograniczeń prawnych czy społecznych. W ramach organizacji polowań stosuje się specjalistyczne techniki takie jak odstrzał selektywny czy urządzanie obserwacji terenów łowieckich.

Odprowadzenie zwierzyny upolowanej do obrotu gospodarczego stanowi istotny proces w ramach gospodarstwa łowieckiego. Obejmuje to kontrolę legalności połowu, przetwarzanie zdobytej zwierzyny oraz jej sprzedaż na rynku. Proces ten podlega specjalnym regulacjom prawno-ekonomicznym, mającym na celu zarówno zachowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów, jak i ograniczenie nielegalnego obrotu dziką zwierzyną.

Gospodarstwo łowieckie pełni istotną rolę w kształtowaniu równowagi ekologicznej oraz zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego. Poprzez prowadzoną hodowlę, ochronę i zrównoważone użytkowanie zasobów zwierzęcych, wpływa również na kształtowanie krajobrazu naturalnego oraz zapewnienie możliwości rekreacyjno-turystycznych w miejscach tradycyjnie wykorzystywanych do polowań.

Szeroko rozumiana działalność gospodarstw łowieckich odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu relacji między człowiekiem a środowiskiem naturalnym, stanowiąc element harmonijnego współistnienia człowieka i przyrody.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj gospodarstwo łowieckie w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę G

zobacz pełną listę haseł

gwizd

1) głos sionki i jarząbka;
2) ryj dzika.

grzanka

mały kawałek chleba usmażony w odpowiedniej przyprawie, służący jako przynęta na lisa.

gołębiowate, gołębiowate (Columbiformes)

rząd ptaków obejmujący liczne gatunki. W Polsce występują: gołąb grzywacz, turkawka, gołąb siniak i synogarlica turecka (synantrop - przywędrowała do Polski w 1949 r.). Ptakiem łownym (...)

grać

1) o trąbkach i rogach myśliwskich używanych na polowaniu w celu porozumiewania się;
2) o gończych psach myśliwskich: szczekać podczas gonienia zwierzyny w miocie;
3) o (...)

gniazdowy

inaczej lęgowy.

głuszec, głuszec (Tetrao urogallus L.)

największy z europejskich kuraków leśnych. Długość ciała koguta 85-110 cm, rozpiętość skrzydeł 120-144 cm, ciężar 3-6,5 kg. Długość ciała kury 65-70 cm, rozpiętość skrzydeł (...)

gągoł, gągoł (Bucephala clangula L.)

kaczka z rzędu blaszkodziobych należąca do grążyc. W Polsce gnieździ się nielicznie na północy kraju. Kaczor w upierzeniu godowym ma głowę i górną część szyi czarną z (...)

gra

1) charakterystyczne zachowanie się niektórych ptaków na tokowisku, np. głuszce, cietrzewie;
2) szczekanie psów gończych idących po tropie.

garbić się

o zwierzynie, która po otrzymaniu postrzału na miękkie charakterystycznie wygina grzbiet.

gastrolity
(...)