Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: gnieździć

gnieździć

inaczej gniazdować.

Gniazdowanie to proces, w którym ptaki budują swoje gniazda, aby mieć bezpieczne miejsce do składania jaj i wychowywania potomstwa. Gniazda mogą być zbudowane z różnych materiałów, w zależności od gatunku ptaka. Niektóre ptaki budują gniazda z gałęzi, liści i trawy, podczas gdy inne używają piasku lub gliny. Niektóre gatunki ptaków nawet używają sierści lub wełny owczej do budowy swoich gniazd.

Gniazdowanie jest ważnym elementem cyklu życia ptaka. Większość ptaków składa jaja tylko raz w roku i musi mieć bezpieczne miejsce do ich składania. Gniazda są również ważne dla wychowywania potomstwa. Większość ptaków opuszcza gniazdo po kilku tygodniach, ale niektóre gatunki pozostają w gniazdach przez całe lato.

Gniazdowanie jest czasem trudnym dla ptaków, ponieważ są one narażone na drapieżniki i inne niebezpieczeństwa. Ptaki muszą być bardzo ostrożne podczas budowania swoich gniazd i muszą być gotowe na ewentualne ataki ze strony drapieżników. Dlatego też ptaki czasami budują swoje gniazda w trudno dostępnych miejscach, takich jak skały lub drzewa.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj gnieździć w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę G

zobacz pełną listę haseł

grandle

inaczej haki.

gniazdowy

inaczej lęgowy.

grzęzy

wymiona samic zwierzyny płowej.

gryzawka

gałązki wierzby lub osiki nasycone solą, przeznaczone dla ząjęcy do obgryzania.

Greener

angielska fabryka broni śrutowej.

gon

okres godowy kozic; 2. głos psów podczas pędzenia zwierzyny w miocie,

gałęźnik

młody ptak drapieżny wychodzący już z gniazda i przebywający na sąsiednich gałęziach, lecz nie umiejący jeszcze dobrze latać. Chętnie brany jest na ptaka łowczego.

gonić się

o sukach psów i lisów: być w stanie gotowości do zapłodnienia.

grzybek

kula z broni gwintowanej po rozgrzybkowaniu

gody

okres godowy u zwierzyny, np. rykowisko u jeleni, cieczka lisów czy tokowisko cietrzewi.