Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: gomóła

gomóła

jeleń byk po zrzuceniu wieńca.

Gomóła – termin używany w łowiectwie do określenia jeleń byka po zrzuceniu poroża. Jelenie poroże, zwane także wianczem lub koroną, to struktura tworzona przez rogi zwierzęcia, które rosną w okresie godowym i są gromadzone corocznie. Po zrzuceniu poroża jeleń byk staje się gomółką, czyli traci swoją charakterystyczną ozdobę, co wyznacza moment przejścia z jednego cyklu godowego do następnego. Dla myśliwych gomóła stanowi ważne kryterium wyboru zwierzęcia do odstrzału, gdyż może świadczyć o starzeniu się danego osobnika lub o jego osłabieniu zdrowotnym. Jelenie byki w stanie gomóły często uważane są za atrakcyjne cele łowieckie ze względu na ograniczoną zdolność do walki o terytorium i dla samic. Myśliwi przywiązują dużą wagę do monitorowania i oceny zagajników pod kątem występowania gomóły w celu właściwego zarządzania populacją jeleni szlachetnych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj gomóła w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę G

zobacz pełną listę haseł

gon

okres godowy kozic; 2. głos psów podczas pędzenia zwierzyny w miocie,

gniazdowy

inaczej lęgowy.

gałęźnik

młody ptak drapieżny wychodzący już z gniazda i przebywający na sąsiednich gałęziach, lecz nie umiejący jeszcze dobrze latać. Chętnie brany jest na ptaka łowczego.

gończy

pies myśliwski służący do wypędzania zwierzyny z miotu, który podczas pracy głosi gonioną zwierzynę.

grankulka

dawna nazwa kuli do strzelby śrutowej. Grandkulka była większa od lojtki, a mniejsza od normalnej kuli. Nazwa pochodzi od jej graniastego kształtu. Nabój zawierał kilka sztuk grandkulki.

Galicyjskie Towarzystwo Łowieckie

założone w 1876 r. przez Włodzimierza Dzieduszyckiego, obejmowało swym zasięgiem całą Małopolskę. Uważane jest za pierwowzór PZŁ. Towarzystwo to wydawało pierwsze polskie czasopismo (...)

górować

o broni myśliwskiej, która mimo prawidłowego celowania bije powyżej celu.

gracz

głuszec grający swą pieśń, tokujący.

gruszka

wybrzuszenie w kolistej linii myśliwych podczas polowania w kotły na zające.

grzybkować, grzybkować, rozkwitać

o pocisku kulowym, który w tuszy zwierzęcia przybiera kształt grzybka.