Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: gomóła

gomóła

jeleń byk po zrzuceniu wieńca.

Gomóła – termin używany w łowiectwie do określenia jeleń byka po zrzuceniu poroża. Jelenie poroże, zwane także wianczem lub koroną, to struktura tworzona przez rogi zwierzęcia, które rosną w okresie godowym i są gromadzone corocznie. Po zrzuceniu poroża jeleń byk staje się gomółką, czyli traci swoją charakterystyczną ozdobę, co wyznacza moment przejścia z jednego cyklu godowego do następnego. Dla myśliwych gomóła stanowi ważne kryterium wyboru zwierzęcia do odstrzału, gdyż może świadczyć o starzeniu się danego osobnika lub o jego osłabieniu zdrowotnym. Jelenie byki w stanie gomóły często uważane są za atrakcyjne cele łowieckie ze względu na ograniczoną zdolność do walki o terytorium i dla samic. Myśliwi przywiązują dużą wagę do monitorowania i oceny zagajników pod kątem występowania gomóły w celu właściwego zarządzania populacją jeleni szlachetnych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj gomóła w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę G

zobacz pełną listę haseł

grzebiące

inaczej kumki.

gody

okres godowy u zwierzyny, np. rykowisko u jeleni, cieczka lisów czy tokowisko cietrzewi.

gaik

dawniej miejsce, w którym ptasznik rozstawiał swoje sieci.

głuszec, głuszec (Tetrao urogallus L.)

największy z europejskich kuraków leśnych. Długość ciała koguta 85-110 cm, rozpiętość skrzydeł 120-144 cm, ciężar 3-6,5 kg. Długość ciała kury 65-70 cm, rozpiętość skrzydeł (...)

gordon seter

pies myśliwski, zwany inaczej selerem szkockim, maści czarnej podpalanej. Najbardziej odporny ze wszystkich seterów na trudy polowania. Posiada zdolność pracy zarówno górnym jak i dolnym (...)

gniazdowy

inaczej lęgowy.

gamrat

odyniec w okresie huczki.

gon

okres godowy kozic; 2. głos psów podczas pędzenia zwierzyny w miocie,

gruszka

wybrzuszenie w kolistej linii myśliwych podczas polowania w kotły na zające.

grzybek

kula z broni gwintowanej po rozgrzybkowaniu