Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: gniazdo sztuczne

gniazdo sztuczne

osłona przygotowana przez człowieka, mająca na celu zwabienie ptaka łownego do założenia tam gniazda. Najczęściej buduje się różnego rodzaju kosze dla kaczek. gniazdosz - ostatnie pisklę ptaka drapieżnego najdłużej pozostającego w gnieździe. Uważane jest za łatwiejsze do ułożenia niż starsze, które wcześniej opuszczają gniazdo.

Gniazdo sztuczne to osłona przygotowana przez człowieka, mająca na celu zwabienie ptaka łownego do założenia tam gniazda. Najczęściej buduje się różnego rodzaju kosze dla kaczek, które są wyposażone w materiały do budowy gniazda, takie jak słoma, trawa i gałęzie. Kosze te są zazwyczaj umieszczane w miejscach, gdzie ptaki łowne czują się bezpiecznie i mogą swobodnie budować swoje gniazda.

Gniazdosz to ostatnie pisklę ptaka drapieżnego najdłużej pozostające w gnieździe. Uważane jest za łatwiejsze do ułożenia niż starsze, które wcześniej opuszczają gniazdo. Gniazdosz jest bardzo wrażliwy na zmiany temperatury i wilgotności powietrza oraz na inne czynniki środowiskowe, dlatego ważne jest, aby utrzymać odpowiedni poziom ochrony i warunki dla tego ptaka.

Gniazdo sztuczne i gniazdosz to ważne elementy łowiectwa. Dzięki nim można monitorować populacje ptaków łownych oraz chronić je przed niekorzystnymi warunkami środowiska. Ponadto, poprzez stosowanie odpowiednich technik hodowlanych można zwiększyć liczbę tych ptaków w określonym obszarze.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj gniazdo sztuczne w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę G

zobacz pełną listę haseł

gałęźnik

młody ptak drapieżny wychodzący już z gniazda i przebywający na sąsiednich gałęziach, lecz nie umiejący jeszcze dobrze latać. Chętnie brany jest na ptaka łowczego.

gołębiowate, gołębiowate (Columbiformes)

rząd ptaków obejmujący liczne gatunki. W Polsce występują: gołąb grzywacz, turkawka, gołąb siniak i synogarlica turecka (synantrop - przywędrowała do Polski w 1949 r.). Ptakiem łownym (...)

głuszec, głuszec (Tetrao urogallus L.)

największy z europejskich kuraków leśnych. Długość ciała koguta 85-110 cm, rozpiętość skrzydeł 120-144 cm, ciężar 3-6,5 kg. Długość ciała kury 65-70 cm, rozpiętość skrzydeł (...)

górować

o broni myśliwskiej, która mimo prawidłowego celowania bije powyżej celu.

gody

okres godowy u zwierzyny, np. rykowisko u jeleni, cieczka lisów czy tokowisko cietrzewi.

gamrat

odyniec w okresie huczki.

grzywacz

inaczej gołąb grzywacz.

gryzawka

gałązki wierzby lub osiki nasycone solą, przeznaczone dla ząjęcy do obgryzania.

gończy

pies myśliwski służący do wypędzania zwierzyny z miotu, który podczas pracy głosi gonioną zwierzynę.

grandle

inaczej haki.