Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: Galicyjskie Towarzystwo Łowieckie

Galicyjskie Towarzystwo Łowieckie

założone w 1876 r. przez Włodzimierza Dzieduszyckiego, obejmowało swym zasięgiem całą Małopolskę. Uważane jest za pierwowzór PZŁ. Towarzystwo to wydawało pierwsze polskie czasopismo łowieckie - miesięcznik Łowiec ("pierwszy numer wyd. 10 stycznia 1878 r.). W 1921 r. GTŁ zmieniło nazwę na Małopolskie Towarzystwo Łowieckie, które w 1926 r. weszło w skład Centralnego Związku Polskich. Stowarzyszeń Łowieckich, przekształconego następnie w 1929 r. w Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich.

Galicyjskie Towarzystwo Łowieckie było pierwszym polskim stowarzyszeniem łowieckim, które zostało założone w 1876 roku przez Włodzimierza Dzieduszyckiego. Celem tego stowarzyszenia było propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat łowiectwa oraz ochrona zwierzyny. Stowarzyszenie to obejmowało swym zasięgiem całą Małopolskę.

GTŁ wydawało pierwsze polskie czasopismo łowieckie - miesięcznik Łowiec, którego pierwszy numer ukazał się 10 stycznia 1878 roku. Czasopismo to było bardzo popularne wśród myśliwych i szeroko cenione za swoje treści. Zawierało ono artykuły dotyczące różnych aspektów łowiectwa, takich jak hodowla zwierzyny, techniki polowań, a także informacje na temat nowych odkryć i postępów w dziedzinie łowiectwa.

W 1921 roku GTŁ zmieniło nazwę na Małopolskie Towarzystwo Łowieckie i weszło w skład Centralnego Związku Polskich Stowarzyszeń Łowieckich, który następnie przekształcił się w 1929 roku w Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich. Do dziś Galicyjskie Towarzystwo Łowieckie jest uważane za pierwowzór PZŁ i jest cenione za swoje osiągnięcia w propagowaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat łowiectwa oraz ochrony zwierzyny.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj Galicyjskie Towarzystwo Łowieckie w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę G

zobacz pełną listę haseł

gęsi

nazwa kilku gatunków ptaków z rzędu blaszkodziobych, z których tylko gęgawa jest w Polsce lęgowa (nielicznie). Pozostałe gatunki są przelotne. W Polsce spotkać można 2 rodzaje gęsi: 1) (...)

gamrat

odyniec w okresie huczki.

głuszec, głuszec (Tetrao urogallus L.)

największy z europejskich kuraków leśnych. Długość ciała koguta 85-110 cm, rozpiętość skrzydeł 120-144 cm, ciężar 3-6,5 kg. Długość ciała kury 65-70 cm, rozpiętość skrzydeł (...)

głosić

o psie myśliwskim: oznajmiać za pomocą głosu myśliwemu znalezienie tropu zwierza lub jego osaczenie.

górować

o broni myśliwskiej, która mimo prawidłowego celowania bije powyżej celu.

gonić się

o sukach psów i lisów: być w stanie gotowości do zapłodnienia.

gwizdać

o słonkach i jarząbkach: wydawać głos podobny do gwizdania.

głownia

klinga, ostrze białej broni - kordelasa, szabli itp.

grać

1) o trąbkach i rogach myśliwskich używanych na polowaniu w celu porozumiewania się;
2) o gończych psach myśliwskich: szczekać podczas gonienia zwierzyny w miocie;
3) o (...)

gęś gęgawa, gęś gęgawa (Anser anser L.)

największa z gęsi występujących w Polsce. Długość ciała 85-90 cm, rozpiętość skrzydeł około 170 cm, ciężar 2,3-3,5 kg. Przedstawiciele obu płci posiadają podobne szaropopiełate (...)