Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: guzikarz

guzikarz

młody kozioł noszący poroże w kształcie guzików (zob. kryterium odstrzału selekcyjnego).

Guzikarz to młody kozioł, który ma poroże w kształcie guzików. Jest to jeden z rodzajów rogaczy, które są podzielone na trzy klasy wiekowe: I, II i III. Klasa I obejmuje rogacze w wieku od 1 do 2 lat, klasa II - od 3 do 4 lat, a klasa III - od 5 lat i starsze.

Rogacze selekcyjne dzielą się na trzy klasy: I, II i III. W pierwszej znajdują się guzikarze, szpicaki, myłkusy oraz bardzo słabe widłaki (w 2 porożu - 3 roku życia). W drugiej znajdują się szydlarze, słabe widłaki i słabe szóstaki oraz myłkusy. Trzecia klasa obejmuje szydlarze, widłaki, słabe i średnie szóstaki oraz myłkusy.

Selekcja kóz i koźląt odbywa się według tych samych zasad co selekcja łań i cieląt. Guzikarze stanowią ważny element populacji rogaczy i ich selekcja jest istotna dla utrzymania zdrowia populacji.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj guzikarz w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę G

zobacz pełną listę haseł

gnieździć

inaczej gniazdować.

grzebiące

inaczej kumki.

gonić się

o sukach psów i lisów: być w stanie gotowości do zapłodnienia.

grzebień

długa, gęsta sierść na grzbiecie kozicy.

gon

okres godowy kozic; 2. głos psów podczas pędzenia zwierzyny w miocie,

gwizdać

o słonkach i jarząbkach: wydawać głos podobny do gwizdania.

gniazdować, gniazdować, gnieździć się

o ptakach: zakładać gniazda.

guldynka

staropolska myśliwska strzelba gwintowana, wyrabiana w XVII i XVIII w. Pierwsze g. miały zamki kołowe, późniejsze skałkowe.

gonić

o psie myśliwskim: ścigać zwierzynę.

gruba zwierzyna

zob. zwierzyna gruba.