Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: guzikarz

guzikarz

młody kozioł noszący poroże w kształcie guzików (zob. kryterium odstrzału selekcyjnego).

Guzikarz to termin używany w łowiectwie do określenia młodego kozła, który charakteryzuje się porożem w kształcie guzików. W kontekście klasyfikacji wiekowej rogaczy, guzikarze są zaliczani do klasy I, która obejmuje rogacze w wieku od 1 do 2 lat. Istnieją także inne kategorie wiekowe, takie jak klasa II (3-4 lata) i klasa III (5 lat i starsze), które służą do precyzyjnego określenia wieku osobników.

W ramach rogaczy selekcyjnych, guzikarze znajdują się w pierwszej klasie razem z szpicakami, myłkusami oraz bardzo słabymi widłakami (w drugim porożu - 3 roku życia). Oznacza to, że guzikarze stanowią istotny element populacji rogaczy objętych selekcją w kontekście utrzymania zdrowia i równowagi populacji tej grupy zwierząt.

Ponadto, warto zaznaczyć, że selekcja kóz i koźląt odbywa się według tych samych zasad co selekcja łań i cieląt. Jest to istotne zarówno dla utrzymania równowagi populacyjnej, jak i zdrowia oraz genetyki całej populacji rogaczy.

Warto podkreślić, że termin "guzikarz" łączy ze sobą zarówno cechy fizyczne danego osobnika (poroże), jak i jego status wiekowy. W ten sposób umożliwia precyzyjną klasyfikację osobników w kontekście łowieckiego zarządzania populacją rogaczy.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj guzikarz w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę G

zobacz pełną listę haseł

gwizd

1) głos sionki i jarząbka;
2) ryj dzika.

grajcarkowaty

o porożu kozła w kształcie podobnym do korkociągu (zob. mylkusy).

grzebiące

inaczej kumki.

gody

okres godowy u zwierzyny, np. rykowisko u jeleni, cieczka lisów czy tokowisko cietrzewi.

gniazdowy

inaczej lęgowy.

gończy

pies myśliwski służący do wypędzania zwierzyny z miotu, który podczas pracy głosi gonioną zwierzynę.

głosić

o psie myśliwskim: oznajmiać za pomocą głosu myśliwemu znalezienie tropu zwierza lub jego osaczenie.

gastrolity
(...)

głownia

klinga, ostrze białej broni - kordelasa, szabli itp.

głuszka, głuszka, głuszyca

samica głuszca.