Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: dominus castorum

dominus castorum

inaczej pan bobrowy.

Dominus Castorum, inaczej pan bobrowy, to tytuł najwyższego urzędnika odpowiedzialnego za pilnowanie książęcego monopolu polowania na bobry. Dominus Castorum miał pod sobą zastępy bobrowników z różnych regionów kraju, których zadaniem było egzekwowanie przestrzegania przepisów łowieckich dotyczących polowań na te zwierzęta. Jego rola w hierarchii łowieckiej była kluczowa, ponieważ kontrolował wszelkie działania związane z pozyskiwaniem surowców łowieckich związanych z bobrami.

Tytuł dominus castorum miał swoje korzenie w średniowiecznej Europie, gdy polowania na bobry były ściśle regulowane przez władców i miały duże znaczenie ekonomiczne. Dominus castorum pełnił rolę zarówno reprezentacyjną, jak i wykonawczą, będąc niekwestionowanym autorytetem w kwestiach łowieckich związanych z bobra.

Funkcja dominus castorum wymagała nie tylko znajomości terenów bobrowych i technik polowań, lecz także umiejętności administracyjnych w zarządzaniu duchownymi oraz zbieraniu danin łowieckich od poddanych. Pełnienie tego stanowiska wymagało więc nie tylko wiedzy praktycznej, lecz także zdolności organizacyjnych i interpersonalnych.

Współcześnie termin "pan bobrowy" jest raczej historycznym pojęciem, zapewne jeszcze przetrwało we wspomnieniach ludowych tradycji łowieckich. Jednakże, jego rola była istotna w kształtowaniu stosunku do eksploatacji i ochrony dzikiej przyrody oraz zarządzania jej zasobami w społecznościach feudalnych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj dominus castorum w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę D

zobacz pełną listę haseł

daj

1) do pullera: sygnał, aby podał rzutek;
2) do psa: hasło, aby oddał aport.

dziwer

falisty wzór na stali damasceńskiej. Dziwerem nazywano niekiedy stal damasceńską.

dostać

1) upolować zwierzynę;
2) o zwierzynie, która została trafiona.

degeneracja

tracenie przez zwierzę cech właściwych normalnie rozwiniętemu osobnikowi danego gatunku.

dziwocza

dawna sieć myśliwska.

dojść

1) o zwierzynie: ujść po strzale, a następnie paść;
2) postrzałka: odszukać, a następnie dostrzelić postrzeloną zwierzynę.

dzwoneczek

w sokolnictwie: dzwonek o wysokim tonie przymocowany do nogi ptaka łowczego, ułatwiąjący odnalezienie ptaka po dosiadzie zwierzyny w wysokich trawach.

dobijanie
(...)

dublet

ustrzelenie dwóch sztuk zwierzyny dwoma kolejnymi, bezpośrednimi strzałami przez jednego myśliwego.

dziedziczność

jedna z podstawowych właściwości wszystkich organizmów, polegająca na zdolności przekazywania potomstwu wszelkiego typu cech.