Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: dopasowanie broni

dopasowanie broni

dostosowanie kolby, jej długości, grubości i awantażu oraz ciężaru i kalibru broni do budowy anatomicznej myśliwego.

Dopasowanie broni jest ważnym elementem wyboru odpowiedniej broni dla myśliwego. Jest to proces, który polega na dostosowaniu kolby, jej długości, grubości i awantażu oraz ciężaru i kalibru broni do budowy anatomicznej myśliwego. Dopasowanie broni jest ważne, ponieważ zapewnia wygodę i bezpieczeństwo podczas strzelania.

Kolba jest częścią broni, która trzyma się w dłoni myśliwego. Powinna być dopasowana do wielkości dłoni myśliwego, aby zapewnić wygodę i pewność chwytu. Kolba powinna być również odpowiednio długa, aby umożliwić myśliwemu swobodne strzelanie. Grubość i awantaż kolby powinny być również dopasowane do budowy anatomicznej myśliwego.

Ciężar i kaliber broni są równie ważne przy dopasowaniu broni do myśliwego. Ciężar broni powinien być odpowiedni do siły myśliwego, aby zapewnić wygodne strzelanie. Kaliber broni powinien być również odpowiedni do celu polowa- nia oraz do siły myszliwego.

Dopasowanie broni jest ważnym elementem wyboru odpowiedniej broni dla myszliwego. Proces ten polega na dostosowaniu kolby, jej długo- ści, grubo- ści i awanta- żu oraz cię- żaru i kalibru broni do budowy anatomicznej myszliwego. Dopasowanie to zapewnia wygode i bezpiecze- nstwo podczas strzelania.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj dopasowanie broni w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę D

zobacz pełną listę haseł

dołek strzelecki

miejsce pod obojczykiem, w które wstawia się stopkę broni podczas strzelania.

drgubica

dawniej używana sieć myśliwska.

dłoń

inaczej łopata.

drapieżne ssaki, drapieżne ssaki (Carnivora)

rząd ssaków obejmujący około 270 gatunków (w Polsce 13), o uzębieniu przystosowanym do cięcia i rozrywania zabijanych przez siebie zwierząt, nogach zaopatrzonych w silne pazury, np. wilki, (...)

defilator

o zwierzęciu przesuwającym się równolegle przed linią myśliwych.

dzwoneczek

w sokolnictwie: dzwonek o wysokim tonie przymocowany do nogi ptaka łowczego, ułatwiąjący odnalezienie ptaka po dosiadzie zwierzyny w wysokich trawach.

dołowanie

umieszczanie strzałów poniżej miejsca celowania

dwudziestak

jeleń byk noszący wieniec, mający po dziesięć odnóg na każdej tyce (regularny) lub na jednej z tyk (nieregularny).

dymorfizm płciowy

zróżnicowanie m.in. szaty zewnętrznej osobników różnej płci tego samego gatunku.

dostrzelić

dobić zwierzynę kolejnym strzałem.