Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: drapieżnik

drapieżnik

zwierzę żywiące się mięsem zabijanych przez siebie innych zwierząt.

Drapieżniki to zwierzęta, które żywią się mięsem innych zwierząt. Są one wyposażone w szereg cech, które ułatwiają im polowanie i zabijanie ofiar. Przede wszystkim mają one silne i szybkie ciała, co pozwala im na skuteczne polowanie. Ponadto drapieżniki mają dobrze rozwinięte zmysły, takie jak wzrok i słuch, które pomagają im wykrywać ofiary. Drapieżniki posiadają także silne szczęki i pazury umożliwiające im zabijanie ofiar.

Drapieżniki odgrywają istotną rolę w ekosystemie, regulując populacje innych zwierząt. Poprzez polowania utrzymują one odpowiednią liczebność innych gatunków, co jest ważne dla zachowania równowagi w środowisku naturalnym. Dodatkowo mogą pomagać w ochronie innych gatunków przed przeludnieniem.

Niestety, drapieżniki czasami stanowią problem dla ludzi, atakując stada bydła lub inne formy zwierzyny łownej. W takich sytuacjach konieczna jest interwencja łowiecka celem ochrony hodowców przed stratami finansowymi.

Podsumowując, drapieżniki są istotnym elementem ekosystemu, regulującym liczebność innych gatunków oraz wpływającym na zachowanie równowagi w środowisku naturalnym. Jednakże ze względu na potencjalne zagrożenie dla działalności ludzkiej, ich populacje muszą być kontrolowane w sposób odpowiedzialny.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj drapieżnik w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę D

zobacz pełną listę haseł

dzwoneczek

w sokolnictwie: dzwonek o wysokim tonie przymocowany do nogi ptaka łowczego, ułatwiąjący odnalezienie ptaka po dosiadzie zwierzyny w wysokich trawach.

darz bór

pozdrowienie łowieckie, życzenie powodzenia na polowaniu.

dominus castorum

inaczej pan bobrowy.

drapieżnik mały

gatunki łowne w Polsce to borsuk, lis, jenot, norka amerykańska, kuna leśna, kuna domowa, tchórz.

derkanie

głos wydawany przez derkacza.

danielarz

myśliwy zamiłowany w polowaniach na daniele.

dłoń

inaczej łopata.

drapieżnik

zwierzę żywiące się mięsem zabijanych przez siebie innych zwierząt.

dzierżawca, dzierżawca (obwodu łowieckiego)

kolo łowieckie lub inny organ wykonujący czynności łowieckie w obwodzie na podstawie umowy o dzierżawę.

dziwok

ptak łowczy, który przed schwytaniem, przebywając na wolności, zaprawił się w samodzielnym zdobywaniu łupu (głuszec w okolicach Wisły).