Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: dukt leśny

dukt leśny

niezadrzewiony pas dzielący las na jednostki podziału przestrzennego.

Dukt leśny to niezadrzewiony pas terenu, który pełni funkcję podziału przestrzennego w lesie. Jest to istotny element struktury leśnej, umożliwiający poruszanie się łowców oraz monitorowanie dzikich zwierząt. Ponadto, dukt leśny stanowi naturalną barierę między różnymi ekosystemami, co ma istotne znaczenie dla ochrony przyrody. Dukty leśne są wykorzystywane do tworzenia tras łowieckich oraz stanowią drogi dojazdowe do miejsc polowań, a także punkty obserwacyjne dla zwierzyny. Dodatkowo, służą jako trasy rowerowe i piesze.

Dukty leśne odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu ochrony gatunków roślin i zwierząt poprzez stworzenie naturalnej bariery między różnymi ekosystemami. Ich istnienie sprzyja również ochronie lasu przed pojawieniem się szkodników oraz chorób. Dzięki nim możliwe jest zapewnienie integralności oraz zachowania równowagi ekologicznej w lesie.

Warto zauważyć, że dukty leśne mają także wpływ na dostępność obszarów leśnych dla ludzi - stanowią szlaki komunikacyjne oraz zapewniają możliwość obserwacji przyrody, co przyczynia się do zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa i promocji aktywności rekreacyjnych na terenach leśnych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj dukt leśny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę D

zobacz pełną listę haseł

dymorfizm płciowy

zróżnicowanie m.in. szaty zewnętrznej osobników różnej płci tego samego gatunku.

daj

1) do pullera: sygnał, aby podał rzutek;
2) do psa: hasło, aby oddał aport.

dublet

ustrzelenie dwóch sztuk zwierzyny dwoma kolejnymi, bezpośrednimi strzałami przez jednego myśliwego.

darz bór

pozdrowienie łowieckie, życzenie powodzenia na polowaniu.

dziczeć

o zwierzętach oswojonych, które ponownie zaczynają odczuwać lęk przed człowiekiem.

derkanie

głos wydawany przez derkacza.

dzierżawca, dzierżawca (obwodu łowieckiego)

kolo łowieckie lub inny organ wykonujący czynności łowieckie w obwodzie na podstawie umowy o dzierżawę.

dziwerówka

strzelba myśliwska o lufach wykonanych ze stali damasceńskiej.

dwururka

zob. dubeltówka.

darniak

kozioł sarny o wybitnie słabych parostkach i małej tuszy.