Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: dotrzymać

dotrzymać

1) o zwierzynie nie uciekającej i pozwalającej myśliwemu zbliżyć się na odległość strzału;
2) o psie myśliwskim wystawiającym, który stoi do momentu podejścia myśliwego i wydania mu rozkazu,,naprzód".

Dotrzymać to termin używany w łowiectwie, który oznacza zachowanie zwierzyny lub psa myśliwskiego w określony sposób. W przypadku zwierzyny dotrzymanie oznacza, że nie ucieka ona i pozwala myśliwemu na zbliżenie się na odległość strzału. Zazwyczaj dotrzymanie jest wymagane od dzikich zwierząt, takich jak jelenie, sarny czy dziki. Dotrzymanie może być również wymagane od psów myśliwskich. W tym przypadku dotrzymanie oznacza, że pies stoi do momentu podejścia myśliwego i wydania mu rozkazu „naprzód”.

Dotrzymanie jest bardzo ważnym elementem łowiectwa, ponieważ pozwala myśliwemu na bezpieczne i skuteczne polowanie. Zazwyczaj dotrzymanie jest wymagane od dzikich zwierząt, które są najczęstszym celem polowań. Dotrzymanie może być również wymagane od psów myśliwskich, które są uważane za najlepsze psy do polowań. Pies musi być w stanie dotrzymać do momentu podejścia myśliwego i wydania mu rozkazu „naprzód”.

Dotrzymanie jest bardzo ważnym elementem łowiectwa i może mieć decydujący wpływ na skuteczność polowań. Dlatego też ważne jest, aby zarówno dzikie zwierzęta, jak i psy myśliwskie były w stanie dotrzymać do momentu podejścia myśliwego i wydania mu rozkazu „naprzód”.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj dotrzymać w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę D

zobacz pełną listę haseł

drozd paszkot

inaczej paszkot.

dobijanie
(...)

drozdowate, drozdowate (Turdide)

rodzina z rzędu wróblowatych. Do drozdowatych należą dwa gatunki łowne: kwiczoł i paszkot.

daszek, daszek, posyp

paśnik dla kuropatw lub bażantów: daszek wsparty na słupkach, pod który sypie się ziarno . zimą.

drapieżnik mały

gatunki łowne w Polsce to borsuk, lis, jenot, norka amerykańska, kuna leśna, kuna domowa, tchórz.

dołować

o broni myśliwskiej, która mimo prawidłowego celowania bije poniżej celu.

dublet

ustrzelenie dwóch sztuk zwierzyny dwoma kolejnymi, bezpośrednimi strzałami przez jednego myśliwego.

dropiaty

o psie: cętkowany.

dłużec

linka rzemienna przymocowana do nogi ptaka łowczego, używana podczas zaprawiania go do łowów.

dostrzelić

dobić zwierzynę kolejnym strzałem.