Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: degeneracja

degeneracja

tracenie przez zwierzę cech właściwych normalnie rozwiniętemu osobnikowi danego gatunku.

Degeneracja jest procesem, który może dotyczyć zarówno zwierząt, jak i roślin. Jest to proces, w którym zwierzę traci cechy właściwe normalnie rozwiniętemu osobnikowi danego gatunku. Może to być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak niekorzystne warunki środowiskowe, niedobór pokarmu lub inne czynniki biologiczne.

Degeneracja może mieć wpływ na wygląd zwierzęcia, jego zachowanie i jego zdolności do przetrwania. Na przykład, jeśli zwierzę ma niedobór pokarmu lub żyje w niekorzystnych warunkach środowiskowych, może to spowodować spadek jego masy ciała i siły mięśniowej. Może to również prowadzić do obniżenia poziomu energii i odporności na choroby.

Degeneracja może również mieć wpływ na zachowanie zwierząt. Na przykład, jeśli zwierzę ma niedobory pokarmu lub żyje w niekorzystnych warunkach środowiskowych, może to prowadzić do obniżenia poziomu aktywności i agresji. Może to również prowadzić do obniżenia poziomu inteligencji i uczenia się nowych umiejętności.

Degeneracja może mieć poważne skutki dla populacji danego gatunku. Jej skutki mogą obejmować spadek liczebności populacji, a także utratę cech adaptacyjnych potrzebnych do przeżycia w określonym środowisku. Dlatego ważne jest, aby chronić populacje danych gatunków przed degeneracją poprzez ochronę ich naturalnych siedlisk oraz poprawienie warunków środowiska.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj degeneracja w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę D

zobacz pełną listę haseł

degeneracja

tracenie przez zwierzę cech właściwych normalnie rozwiniętemu osobnikowi danego gatunku.

dotrzymać

1) o zwierzynie nie uciekającej i pozwalającej myśliwemu zbliżyć się na odległość strzału;
2) o psie myśliwskim wystawiającym, który stoi do momentu podejścia myśliwego i (...)

danielarz

myśliwy zamiłowany w polowaniach na daniele.

dźwięk główny

inaczej korkowanie.

dymorfizm sezonowy

zróżnicowanie szaty zewnętrznej osobnika w różnych porach roku, np. sama w okresie wiosenno-letnim ma suknię rdzawobrązową, a w zimie popielatoszarą.

dropiaty

o psie: cętkowany.

dojść

1) o zwierzynie: ujść po strzale, a następnie paść;
2) postrzałka: odszukać, a następnie dostrzelić postrzeloną zwierzynę.

dziwerówka

strzelba myśliwska o lufach wykonanych ze stali damasceńskiej.

dubelt, bekas dubelt, dubelt, bekas dubelt (Capella media Lath)

ptak z rodziny brodźców większy od kszyka. Ubarwienie obu płci jednakowe. Dwie pary zewnętrznych, sterówek od połowy są białe, dwie dalsze białe z ciemnymi plamkami. Na brzuchu (...)

dołowanie

umieszczanie strzałów poniżej miejsca celowania