Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: degeneracja

degeneracja

tracenie przez zwierzę cech właściwych normalnie rozwiniętemu osobnikowi danego gatunku.

Degeneracja jest procesem, który może dotyczyć zarówno zwierząt, jak i roślin. Jest to proces, w którym zwierzę traci cechy właściwe normalnie rozwiniętemu osobnikowi danego gatunku. Może to być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak niekorzystne warunki środowiskowe, niedobór pokarmu lub inne czynniki biologiczne.

Degeneracja może mieć wpływ na wygląd zwierzęcia, jego zachowanie i jego zdolności do przetrwania. Na przykład, jeśli zwierzę ma niedobór pokarmu lub żyje w niekorzystnych warunkach środowiskowych, może to spowodować spadek jego masy ciała i siły mięśniowej. Może to również prowadzić do obniżenia poziomu energii i odporności na choroby.

Degeneracja może również mieć wpływ na zachowanie zwierząt. Na przykład, jeśli zwierzę ma niedobory pokarmu lub żyje w niekorzystnych warunkach środowiskowych, może to prowadzić do obniżenia poziomu aktywności i agresji. Może to również prowadzić do obniżenia poziomu inteligencji i uczenia się nowych umiejętności.

Degeneracja może mieć poważne skutki dla populacji danego gatunku. Jej skutki mogą obejmować spadek liczebności populacji, a także utratę cech adaptacyjnych potrzebnych do przeżycia w określonym środowisku. Dlatego ważne jest, aby chronić populacje danych gatunków przed degeneracją poprzez ochronę ich naturalnych siedlisk oraz poprawienie warunków środowiska.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj degeneracja w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę D

zobacz pełną listę haseł

drążek

kawałek drewna zaopatrzony na końcach w duże obroże, służący do spinania pary psów myśliwskich.

dublet

ustrzelenie dwóch sztuk zwierzyny dwoma kolejnymi, bezpośrednimi strzałami przez jednego myśliwego.

danielarz

myśliwy zamiłowany w polowaniach na daniele.

derkacz, chruściel derkacz, derkacz, chruściel derkacz (Crex crex L.)

ptak z rzędu chruścieli. Upierzenie brązowe z ciemniejszymi plamami na brzuchu, u samca pierś i szyja popielate. Długość ciała ok. 28 cm, rozpiętość skrzydeł 40-43 cm. Żyje na polach i (...)

dziczeć

o zwierzętach oswojonych, które ponownie zaczynają odczuwać lęk przed człowiekiem.

doprowadzać

o psie myśliwskim: doprowadzać myśliwego do zwierzyny lub do postrzałka.

dłużec

linka rzemienna przymocowana do nogi ptaka łowczego, używana podczas zaprawiania go do łowów.

dymorfizm płciowy

zróżnicowanie m.in. szaty zewnętrznej osobników różnej płci tego samego gatunku.

drozdowate, drozdowate (Turdide)

rodzina z rzędu wróblowatych. Do drozdowatych należą dwa gatunki łowne: kwiczoł i paszkot.

dwururka

zob. dubeltówka.