Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: degeneracja

degeneracja

tracenie przez zwierzę cech właściwych normalnie rozwiniętemu osobnikowi danego gatunku.

Degeneracja jest procesem, który może dotyczyć zarówno zwierząt, jak i roślin. Polega na traceniu przez zwierzę lub roślinę cech właściwych normalnie rozwiniętemu osobnikowi danego gatunku. Ten proces może być spowodowany różnymi czynnikami, takimi jak niekorzystne warunki środowiskowe, niedobór pokarmu lub inne czynniki biologiczne. Degeneracja może mieć wpływ na wygląd zwierzęcia, jego zachowanie i zdolności do przetrwania.

Na przykład, niedobór pokarmu lub niekorzystne warunki środowiskowe mogą prowadzić do spadku masy ciała i siły mięśniowej zwierzęcia, a także obniżać poziom energii i odporność na choroby. Dodatkowo, degeneracja może wpływać negatywnie na zachowanie zwierząt poprzez obniżanie poziomu aktywności, agresji oraz inteligencji. To z kolei może skutkować trudnościami w nauce nowych umiejętności.

Skutki degeneracji mogą być poważne dla populacji danego gatunku, obejmując spadek liczebności populacji oraz utratę cech adaptacyjnych potrzebnych do przeżycia w określonym środowisku. Dlatego ważne jest chronienie populacji przed degeneracją poprzez ochronę ich naturalnych siedlisk oraz poprawę warunków środowiska. Ochrona bioróżnorodności oraz monitorowanie stanu zdrowia i rozwoju populacji są istotne w zapobieganiu degeneracji w środowisku naturalnym.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj degeneracja w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę D

zobacz pełną listę haseł

dziwer

falisty wzór na stali damasceńskiej. Dziwerem nazywano niekiedy stal damasceńską.

Diana

rzymska bogini łowów utożsamiana z grecką Artemidą.

dwururka

zob. dubeltówka.

dziczek

mały dzik (warchlak).

dwulufka

zob. dubeltówka.

dukt leśny

niezadrzewiony pas dzielący las na jednostki podziału przestrzennego.

degeneracja dziedziczna

degeneracja będąca wynikiem zmian dotychczasowego układu genów pod wpływem niekorzystnych czynników.

dopasowanie broni

dostosowanie kolby, jej długości, grubości i awantażu oraz ciężaru i kalibru broni do budowy anatomicznej myśliwego.

dwudziestka

śrutowa broń myśliwska kalibru 20mm.

dwojak

inaczej nadlufka.