Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: dokarmiać

dokarmiać

w czasie zimy dostarczać zwierzynie dodatkowego pożywienia, np.: liściarkę, siano, żołędzie, kasztany, buraki, ziemniaki, poślad, sól itp.

Dokarmianie to działanie polegające na dostarczaniu zwierzynie leśnej dodatkowego pożywienia w celu wsparcia jej przeżycia, zwłaszcza w okresach trudności żywieniowych, takich jak zima. Praktyka ta ma na celu zarówno utrzymanie populacji dzikich zwierząt, jak i zapewnienie im odpowiedniej kondycji fizycznej i zdrowotnej. Jest ona szczególnie istotna w sytuacjach, gdy naturalne zasoby pożywienia są ograniczone, a warunki atmosferyczne utrudniają zdobycie pokarmu.

Dokarmianie może obejmować różnorodne rodzaje pożywienia, takie jak liściarka, siano, żołędzie, kasztany, buraki, ziemniaki, poślad czy sól. Ważne jest dostarczanie odpowiednio zbilansowanego pokarmu odpowiadającego potrzebom żywieniowym danego gatunku zwierząt. Należy również pamiętać o zachowaniu higieny i bezpieczeństwa podczas dokarmiania oraz unikaniu sytuacji, w których zwierzęta mogłyby stać się zbyt uzależnione od dostarczanego pożywienia.

Dokarmianie może być realizowane przez myśliwych, leśników czy organizacje zajmujące się ochroną przyrody. Sposób dokarmiania oraz rodzaj stosowanego pokarmu mogą być regulowane przepisami prawnymi mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa i dobrostanu zwierząt. Warto również pamiętać o tym, że dokarmianie nie powinno zastępować naturalnych źródeł pokarmu dla zwierząt leśnych; powinno być traktowane jako wsparcie w sytuacjach kryzysowych lub ekstremalnych warunkach atmosferycznych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj dokarmiać w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę D

zobacz pełną listę haseł

dziesiątak

jeleń byk noszący wieniec o pięciu odnogach na każdej tyce (regularny) lub na jednej z tyk (nieregularny).

degeneracja dziedziczna

degeneracja będąca wynikiem zmian dotychczasowego układu genów pod wpływem niekorzystnych czynników.

dziczek

mały dzik (warchlak).

daj

1) do pullera: sygnał, aby podał rzutek;
2) do psa: hasło, aby oddał aport.

dojechać

dojść zwierza konno.

dołek strzelecki

miejsce pod obojczykiem, w które wstawia się stopkę broni podczas strzelania.

dobijanie
(...)

degeneracja

tracenie przez zwierzę cech właściwych normalnie rozwiniętemu osobnikowi danego gatunku.

derkanie

głos wydawany przez derkacza.

dominus castorum

inaczej pan bobrowy.