Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: dziedziczność

dziedziczność

jedna z podstawowych właściwości wszystkich organizmów, polegająca na zdolności przekazywania potomstwu wszelkiego typu cech.

Dziedziczność to jedna z fundamentalnych właściwości wszystkich organizmów żywych, polegająca na przekazywaniu potomstwu wszelkiego rodzaju cech. Termin ten odnosi się do procesu przenoszenia genów i cech od rodziców do potomstwa poprzez reprodukcję. Dziedziczność może dotyczyć cech fizycznych, takich jak kolor oczu czy wzrost, jak również cech genetycznych, które mogą wpływać na zachowanie, predyspozycje do pewnych chorób czy zdolności intelektualne.

Z punktu widzenia łowiectwa, dziedziczność odgrywa istotną rolę w kształtowaniu populacji zwierząt łownych. Poprzez mechanizmy dziedziczenia następuje przekazywanie cech genetycznych, które mogą być istotne z punktu widzenia selekcji przyrodniczej oraz gospodarki łowieckiej. Dzięki dziedziczności można obserwować różnorodność genetyczną w populacjach zwierząt i ich dostosowanie do określonych warunków środowiskowych.

W kontekście ochrony przyrody i hodowli zwierząt dzikich, zrozumienie dziedziczności pozwala na podejmowanie decyzji mających na celu zachowanie różnorodności genetycznej oraz unikanie skutków nefastycznej selekcji. Badania nad dziedzicznością pozwalają lepiej zrozumieć procesy ewolucyjne i adaptacyjne występujące w światowej faunie.

Dzięki badaniom nad dziedzicznością możliwe jest również opracowywanie strategii zarządzania populacjami chronionych gatunków zwierząt oraz zapobieganie negatywnym konsekwencjom spadku różnorodności genetycznej w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Poznanie mechanizmów dziedziczenia jest zatem kluczowe dla międzynarodowych programów ochrony przyrody oraz prowadzenia skutecznej polityki hodowlanej.

Wnioski płynące z badań nad dziedzicznością znajdują szerokie zastosowanie także poza sferą biologii i ekologii, obejmując nauki medyczne, rolnictwo czy nawet psychologię. Zrozumienie mechanizmów dziedziczenia jest kluczowe dla rozwoju wielu dziedzin nauki i ma istotny wpływ na kształtowanie naszego społeczeństwa i świata.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj dziedziczność w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę D

zobacz pełną listę haseł

drop, drop (Otis tarda L.)

ptak z rzędu żurawiowatych. Długość ciała 96-102 cm, ciężar 7,4-16 kg. Samiec ma głowę i szyję popielatoszare, wole płowordzawe. Grzbiet, połowa skrzydeł oraz środek ogona są (...)

dwojak

inaczej nadlufka.

doławiać

o psach gończych: gonić zwierzynę po tropie.

dominus castorum

inaczej pan bobrowy.

dyndować

o wilku, lisie, borsuku i jenocie: biec truchtem.

darniak

kozioł sarny o wybitnie słabych parostkach i małej tuszy.

dopasowanie broni

dostosowanie kolby, jej długości, grubości i awantażu oraz ciężaru i kalibru broni do budowy anatomicznej myśliwego.

dwudziestak

jeleń byk noszący wieniec, mający po dziesięć odnóg na każdej tyce (regularny) lub na jednej z tyk (nieregularny).

dołek strzelecki

miejsce pod obojczykiem, w które wstawia się stopkę broni podczas strzelania.

dziczyzna

jadalne mięso zwierzyny.