Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: degeneracja osobnicza

degeneracja osobnicza

degeneracja spowodowana przez czynniki środowiskowe (niedziedziczna).

Degeneracja osobnicza to proces, w którym zwierzęta tracą swoje cechy adaptacyjne i zdolności do przystosowania się do zmieniających się warunków środowiskowych. Może być spowodowany przez czynniki środowiskowe, takie jak niedobór pokarmu, zanieczyszczenia środowiska lub inne czynniki. W rezultacie tego procesu populacje zwierząt mogą tracić swoje cechy adaptacyjne i zdolności do przystosowania się do zmieniających się warunków środowiskowych.

Degeneracja osobnicza może mieć wpływ na populacje zwierząt w różny sposób. Na przykład, jeśli populacja jest narażona na długotrwały niedobór pokarmu, może to doprowadzić do obniżenia poziomu energii i masy ciała u osobników. Może to również prowadzić do obniżenia liczebności populacji, ponieważ osobniki będą mniej skłonne do reprodukcji.

Innym efektem degeneracji osobniczej może być utrata cech adaptacyjnych, takich jak odporność na choroby lub zdolność do radzenia sobie z warunkami środowiskowymi. Degeneracja osobnicza może być szczególnie szkodliwa dla gatunków już zagrożonych wyginięciem. Jeśli populacje tych gatunków są narażone na długotrwałe czynniki środowiskowe, takie jak niedobory pokarmu lub zanieczyszczenia, mogą one stracić swoje cechy adaptacyjne i stać się bardziej podatne na wyginięcie.

Dlatego ważne jest, aby chronić te gatunki poprzez monitorowanie ich stanu i stosowanie odpowiednich środków ochronnych.

Degeneracja osobnicza odnosi się również do dziedzicznej utraty wartości użytkowej (np. zmniejszenie efektywności rozrodu czy reprezentatywności genetycznej) organizmów hodowlanych intensywnego rygorystycznego selekcjonowania oraz nieuwzględniania inbredingu czy restrukturyzowania krwi hodowlanej.

Podsumowując degeneracja osobnicza jest procesem prowadzącym do utraty dostosowań biologicznych organizmu jedno- lub wielokomórkowego do panujących warunków środowiska naturalnego lub laboratoryjnego.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj degeneracja osobnicza w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę D

zobacz pełną listę haseł

dodniówka

poranne polowanie.

dzik, dzik (Sus scrofa L.)

ssak z rodziny świniowatych. Długość ciała do 155 cm, wysokość barku do 120 cm, ciężar do 300 kg lub nawet więcej. Ubarwienie dz. wykazuje dużą zmienność w zależności od wieku i (...)

dołowanie

umieszczanie strzałów poniżej miejsca celowania

dojść

1) o zwierzynie: ujść po strzale, a następnie paść;
2) postrzałka: odszukać, a następnie dostrzelić postrzeloną zwierzynę.

defilator

o zwierzęciu przesuwającym się równolegle przed linią myśliwych.

dwustronnie koronny

jeleń byk noszący wieniec, którego obie tyki zakończone są koronami.

dołek strzelecki

miejsce pod obojczykiem, w które wstawia się stopkę broni podczas strzelania.

drapieżne ssaki, drapieżne ssaki (Carnivora)

rząd ssaków obejmujący około 270 gatunków (w Polsce 13), o uzębieniu przystosowanym do cięcia i rozrywania zabijanych przez siebie zwierząt, nogach zaopatrzonych w silne pazury, np. wilki, (...)

dyndować

o wilku, lisie, borsuku i jenocie: biec truchtem.

dosiedzieć

o ptactwie nie uciekającym, które pozwoliło myśliwemu zbliżyć się do niego na odległość strzału.