Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: degeneracja osobnicza

degeneracja osobnicza

degeneracja spowodowana przez czynniki środowiskowe (niedziedziczna).

Degeneracja osobnicza to proces, w którym zwierzęta tracą swoje cechy adaptacyjne i zdolności do przystosowania się do zmieniających się warunków środowiskowych. Może być spowodowany przez czynniki środowiskowe, takie jak niedobór pokarmu, zanieczyszczenia środowiska lub inne czynniki. W rezultacie tego procesu populacje zwierząt mogą tracić swoje cechy adaptacyjne i zdolności do przystosowania się do zmieniających się warunków środowiskowych.

Degeneracja osobnicza może mieć wpływ na populacje zwierząt w różny sposób. Na przykład, jeśli populacja jest narażona na długotrwały niedobór pokarmu, może to doprowadzić do obniżenia poziomu energii i masy ciała u osobników. Może to również prowadzić do obniżenia liczebności populacji, ponieważ osobniki będą mniej skłonne do reprodukcji.

Innym efektem degeneracji osobniczej może być utrata cech adaptacyjnych, takich jak odporność na choroby lub zdolność do radzenia sobie z warunkami środowiskowymi. Degeneracja osobnicza może być szczególnie szkodliwa dla gatunków już zagrożonych wyginięciem. Jeśli populacje tych gatunków są narażone na długotrwałe czynniki środowiskowe, takie jak niedobory pokarmu lub zanieczyszczenia, mogą one stracić swoje cechy adaptacyjne i stać się bardziej podatne na wyginięcie.

Dlatego ważne jest, aby chronić te gatunki poprzez monitorowanie ich stanu i stosowanie odpowiednich środków ochronnych.

Degeneracja osobnicza odnosi się również do dziedzicznej utraty wartości użytkowej (np. zmniejszenie efektywności rozrodu czy reprezentatywności genetycznej) organizmów hodowlanych intensywnego rygorystycznego selekcjonowania oraz nieuwzględniania inbredingu czy restrukturyzowania krwi hodowlanej.

Podsumowując degeneracja osobnicza jest procesem prowadzącym do utraty dostosowań biologicznych organizmu jedno- lub wielokomórkowego do panujących warunków środowiska naturalnego lub laboratoryjnego.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj degeneracja osobnicza w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę D

zobacz pełną listę haseł

drgubica

dawniej używana sieć myśliwska.

danielarz

myśliwy zamiłowany w polowaniach na daniele.

Darne

francuski rusznikarz, który w 1895 r. skonstruował strzelbę ze stałą lufą i automatycznie przesuwającym się zamkiem. Dubeltówki tego typu (bardzo popularne we Francji) nadal są (...)

daj

1) do pullera: sygnał, aby podał rzutek;
2) do psa: hasło, aby oddał aport.

doprowadzać

o psie myśliwskim: doprowadzać myśliwego do zwierzyny lub do postrzałka.

dłużec

linka rzemienna przymocowana do nogi ptaka łowczego, używana podczas zaprawiania go do łowów.

drążek

kawałek drewna zaopatrzony na końcach w duże obroże, służący do spinania pary psów myśliwskich.

drapieżne ssaki, drapieżne ssaki (Carnivora)

rząd ssaków obejmujący około 270 gatunków (w Polsce 13), o uzębieniu przystosowanym do cięcia i rozrywania zabijanych przez siebie zwierząt, nogach zaopatrzonych w silne pazury, np. wilki, (...)

długodzioba

popularna wśród myśliwych nazwa słonki.

drozd paszkot

inaczej paszkot.