Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: dwudwudziestak

dwudwudziestak

jeleń byk noszący wieniec mający po jedenaście odnóg na każdej - tyce (regularny) lub na jednej z tyk (nieregularny).

Dwudwudziestak to specyficzna kategoria jelenia byka, charakteryzująca się obecnością po jedenaście odnóg na każdej z tyk. Nazwa ta wywodzi się od łącznej liczby dwudziestu dwóch odnóg wierzchołkowego wienca jeleniego byka. Jest to rzadki przedstawiciel gatunku, gdyż przeważnie jelenie byki posiadają od dziesięciu do dwunastu odnóg na każdej tyce. Dwudwudziestaki mogą być podzielone na dwie kategorie: regularne i nieregularne. W przypadku regularnych każda tyka ma po jedenaście odnóg, podczas gdy w nieregularnych jedna z tyk może mieć inna liczbę niż pozostała.

Regularny dwudwudziestak jest tym, którego obie tyki mają równą liczbę odnóg – po jedenaście każda. Natomiast forma nieregularna oznacza, że jedna z tyli ma jedenastą pęknie czy mniej lub więcej wyrosłych odnóg w porównaniu do drugiej. W przypadku tej drugiej opcji wieniec składa się z co najmniej dwudziestu odnóg; jego asymetryczność czyni jednakowo fascynującym dla myśliwych.

Dwudwudziestaki są cenione za swoją wyjątkową urodę, a ich rzadkie występowanie sprawia, że są one bardzo wartościowe dla miłośników łowiectwa; stąd też takie okazy mogą osiągać wysokie ceny na specjalnych aukcjach myśliwskich.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj dwudwudziestak w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę D

zobacz pełną listę haseł

dziedziczność

jedna z podstawowych właściwości wszystkich organizmów, polegająca na zdolności przekazywania potomstwu wszelkiego typu cech.

damasceńska stal, damasceńska stal, dziwer

rodzaj stali powstałej ze stopu żelaza z węglem, o budowie złożonej z dwu składników strukturalnych, różniących się odpornością na działanie kwasów. Ziarna tych składników lub ich (...)

dubelt, bekas dubelt, dubelt, bekas dubelt (Capella media Lath)

ptak z rodziny brodźców większy od kszyka. Ubarwienie obu płci jednakowe. Dwie pary zewnętrznych, sterówek od połowy są białe, dwie dalsze białe z ciemnymi plamkami. Na brzuchu (...)

daszkowa roża

zob. róża daszkowa.

dopasowanie broni

dostosowanie kolby, jej długości, grubości i awantażu oraz ciężaru i kalibru broni do budowy anatomicznej myśliwego.

dokarmiać

w czasie zimy dostarczać zwierzynie dodatkowego pożywienia, np.: liściarkę, siano, żołędzie, kasztany, buraki, ziemniaki, poślad, sól itp.

dzwonić strychulcem

o psie myśliwskim, machać ogonem

degeneracja dziedziczna

degeneracja będąca wynikiem zmian dotychczasowego układu genów pod wpływem niekorzystnych czynników.

dwudziestak

jeleń byk noszący wieniec, mający po dziesięć odnóg na każdej tyce (regularny) lub na jednej z tyk (nieregularny).

dociąganie

posuwanie się wyżła w ślad za wyciekającymi kuropatwami łub bażantami.