Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: drapieżnik duży

drapieżnik duży

w Polsce niedźwiedź, ryś, wilk. Obecnie wszystkie gatunki pod ochroną.

Drapieżnik duży to termin odnoszący się do gatunków zwierząt należących do wyższego rzędu ssaków drapieżnych, charakteryzujących się dużymi rozmiarami i zazwyczaj będącymi na szczycie łańcucha pokarmowego w swoich ekosystemach. W Polsce do tej grupy zaliczają się niedźwiedź brunatny, ryś i wilk szary. Niedźwiedzie, rysie i wilki są gatunkami objętymi ochroną prawną zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. Ich status ochronny wynika z faktu, że były one przez wiele lat obiektem intensywnej polowań i polowań ze względów zarówno użytecznościowych, jak i ze strachu przed tymi zwierzętami.

Niedźwiedzie brunatne (Ursus arctos) są największymi drapieżnikami zamieszkującymi terytorium Polski. W ciągu ostatnich dziesięcioleci ich populacja stopniowo się zwiększyła, choć nadal jest stosunkowo niewielka. Ryś jest mniejszym od niedźwiedzia drapieżnikiem, charakterystycznym głównie dla obszarów leśnych w Polsce. Z kolei wilk szary (Canis lupus) powrócił do polskich lasów po ponad stuletniej nieobecności.

Ochrona tych gatunków ma na celu zachowanie różnorodności biologicznej oraz równowagi ekologicznej w polskich ekosystemach naturalnych. Ponadto, naturalne środowisko życia dużych drapieżników stanowi obszary chronione m.in. parki narodowe i rezerwaty przyrody, co dodatkowo wpływa na konieczność ochrony tych gatunków oraz ich siedlisk.

Należy pamiętać, że stosowanie się do uregulowań dotyczących ochrony wielkich drapieżników przyczynia się do zachowania natury w stanie niezmienionym oraz chroni dziką faunę przed zagrożeniami spowodowanymi działalnością człowieka.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj drapieżnik duży w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę D

zobacz pełną listę haseł

dziczeć

o zwierzętach oswojonych, które ponownie zaczynają odczuwać lęk przed człowiekiem.

daszek, daszek, posyp

paśnik dla kuropatw lub bażantów: daszek wsparty na słupkach, pod który sypie się ziarno . zimą.

drgubica

dawniej używana sieć myśliwska.

dzwoneczek

w sokolnictwie: dzwonek o wysokim tonie przymocowany do nogi ptaka łowczego, ułatwiąjący odnalezienie ptaka po dosiadzie zwierzyny w wysokich trawach.

dziwerówka

strzelba myśliwska o lufach wykonanych ze stali damasceńskiej.

drapieżnik

zwierzę żywiące się mięsem zabijanych przez siebie innych zwierząt.

dziesiątak

jeleń byk noszący wieniec o pięciu odnogach na każdej tyce (regularny) lub na jednej z tyk (nieregularny).

derkacz, chruściel derkacz, derkacz, chruściel derkacz (Crex crex L.)

ptak z rzędu chruścieli. Upierzenie brązowe z ciemniejszymi plamami na brzuchu, u samca pierś i szyja popielate. Długość ciała ok. 28 cm, rozpiętość skrzydeł 40-43 cm. Żyje na polach i (...)

dokłuć

dobić kordelasem postrzałka zwierzyny grubej (w Polsce obecnie sposób zabroniony).

drapieżne ptaki, drapieżne ptaki (Falconiformes)

rząd ptaków obejmujący około 270 gatunków (w Polsce 34), o dziobie krótkim, hakowato zagiętym i palcach zaopatrzonych w szpony, np. orły, jastrzębie, sokoły. Żywią się pokarmem (...)