Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: degeneracja dziedziczna

degeneracja dziedziczna

degeneracja będąca wynikiem zmian dotychczasowego układu genów pod wpływem niekorzystnych czynników.

Degeneracja dziedziczna to zjawisko, które występuje, gdy organizm jest narażony na niekorzystne czynniki środowiskowe. Może to być wpływ promieniowania, substancji chemicznych lub innych czynników. W wyniku tego procesu dochodzi do zmiany układu genów, co prowadzi do powstania nowych cech lub zaburzeń.

Degeneracja dziedziczna może mieć różne skutki. Mogą one obejmować zmiany w budowie ciała, takie jak skrócenie kończyn lub deformacje twarzy. Mogą też dotyczyć zaburzeń neurologicznych, takich jak choroby psychiczne lub upośledzenie umysłowe. Inne skutki degeneracji dziedzicznej obejmują problemy ze słuchem i wzrokiem oraz choroby serca i układu krążenia.

Degeneracja dziedziczna może być przekazywana z pokolenia na pokolenie. Może być również wywołana przez czynniki środowiskowe, takie jak promieniowanie lub substancje chemiczne. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się tego rodzaju chorób, ważne jest, aby osoby będące nosicielami tych cech były regularnie badane i monitorowane przez lekarza.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj degeneracja dziedziczna w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę D

zobacz pełną listę haseł

dubeltówka

śrutowa broń myśliwska o dwóch lufach ułożonych poziomo obok siebie.

drozd kwiczoł

inaczej kwiczoł.

dopasowanie broni

dostosowanie kolby, jej długości, grubości i awantażu oraz ciężaru i kalibru broni do budowy anatomicznej myśliwego.

degeneracja

tracenie przez zwierzę cech właściwych normalnie rozwiniętemu osobnikowi danego gatunku.

daszkowa roża

zob. róża daszkowa.

dokłuć

dobić kordelasem postrzałka zwierzyny grubej (w Polsce obecnie sposób zabroniony).

dukt leśny

niezadrzewiony pas dzielący las na jednostki podziału przestrzennego.

degeneracja dziedziczna

degeneracja będąca wynikiem zmian dotychczasowego układu genów pod wpływem niekorzystnych czynników.

doprowadzać

o psie myśliwskim: doprowadzać myśliwego do zwierzyny lub do postrzałka.

dwustronnie koronny

jeleń byk noszący wieniec, którego obie tyki zakończone są koronami.