Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: zamek

zamek

mechanizm w broni myśliwskiej umożliwiający załadowanie, rozładowanie, odpalanie i wyciągnięcie łuski.

Zamek jest jednym z najważniejszych elementów broni myśliwskiej. Jego głównym zadaniem jest umożliwienie załadowania, rozładowania, odpalenia i wyciągnięcia łuski. Zamek składa się z kilku części, w tym mechanizmu spustowego, mechanizmu zamka, mechanizmu przeładowania i mechanizmu wyciągania łuski.

Mechanizm spustowy jest odpowiedzialny za uruchomienie procesu strzelania. Po naciśnięciu spustu, mechanizm spustowy aktywuje mechanizm zamka, który otwiera komorę naboju i umożliwia wsunięcie naboju do lufy. Następnie mechanizm zamka blokuje komorę naboju i umożliwia odpalenie naboju. Po odpaleniu naboju, mechanizm przeładowania automatycznie wysunie łuskę i wsunie nowy nabój do lufy.

Mechanizm wyciągania łuski jest odpowiedzialny za usunięcie łuski po strzale. Mechanizm ten może być ręczny lub automatyczny. W przypadku ręcznego mechanizmu wyciągania łuski, strzelec musi samodzielnie wyciągnąć łuskę po strzale. Natomiast automatyczny mechanizm wyciągania łuski automatycznie usunie łuskę po strzale.

Zamek jest ważnym elementem broni myśliwskiej i ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa strzelca i innych osób w pobliżu. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że zamek jest dobrze utrzymany i działa prawidłowo przed każdym strzałem.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj zamek w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę Z

zobacz pełną listę haseł

zlatywać

o kogucie głuszca: sfruwać w czasie toków z drzewa na ziemię do kur.

zgrzebła

inaczej cieki.

zacinać się

1) o wyżle: w czasie okładania pola nagle zastygać w stójce;
2) o broni: niesprawność uniemożliwiająca chwilowe jej użycie.

zagniazdowniki

ptaki, których pisklęta po wykluciu się z jaj wkrótce opuszczają gniazdo i rozpoczynają samodzielnie zdobywać pokarm.

zwietrzyć

o zwierzynie lub psie myśliwskim: wyczuć woń człowieka lub zwierzyny.

zierniki

oczy ptaków.

zimowisko

miejsce, gdzie ptaki wędrowne spędzają zimę.

zarząd wojewódzki

organ wykonawczy Wojewódzkiej Rady Łowieckiej. Składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika. Do zadań zarządu wojewódzkiego należy prowadzenie działalności (...)

zamek

mechanizm w broni myśliwskiej umożliwiający załadowanie, rozładowanie, odpalanie i wyciągnięcie łuski.

zgrać, zgrać (przyrządy celownicze)

ustawić w jednej linii oko, szczerbinkę, muszkę i cel.