Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: zwyczaje łowieckie

zwyczaje łowieckie

niepisane nakazy i zakazy powstałe na przestrzeni dziejów, które każdy myśliwy powinien przestrzegać. Do zwyczajów łowieckich zaliczamy chrzest myśliwski, pasowanie, pokot, sygnały łowieckie, polowania hubertowskie i wigilijne, język myśliwski itp.

Chrzest myśliwski jest jednym z najważniejszych zwyczajów łowieckich. Jest to ceremonia, w której nowy myśliwy otrzymuje swoje pierwsze strzelby i przysięga, że będzie przestrzegał zasad etyki myśliwskiej. Pasowanie jest kolejnym ważnym zwyczajem łowieckim. Jest to ceremonia, w której nowy myśliwy otrzymuje od starszych kolegów po fachu swoje pierwsze strzelby i przysięga, że będzie przestrzegał zasad etyki myśliwskiej.

Pokot jest kolejnym ważnym zwyczajem łowieckim. Jest to ceremonia, w której myśliwi składają ofiary dla dzikich zwierząt, aby wyrazić szacunek dla ich ofiar i uczcić ich życie. Sygnały łowieckie są również ważnymi zwyczajami łowieckimi. Są to specjalne sygnały dźwiękowe, które służą do komunikacji między myśliwymi podczas polowań. Polowania hubertowskie i wigilijne są również ważnymi zwyczajami łowieckimi. Są to specjalne polowania organizowane na cześć patrona myślistwa - Huberta lub na Boże Narodzenie. Ostatnim ważnym zwyczajem łowieckim jest język myśliwski. Jest to specjalny język umożliwiający porozumiewanie się między myśliwymi podczas polowań.

Zwyczaje łowieckie są ważną częścią tradycji myślistwa i powinny być przestrzegane przez wszystkich myśliwych. Służą one nie tylko do porozumiewania się między myśliwymi, ale także do wyrażania szacunku dla ofiar i uczczenia ich życia oraz do ustanawiania standardów etyki myśliwskiej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj zwyczaje łowieckie w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę Z

zobacz pełną listę haseł

zezwolenie na odstrzał indywidualny

druk, który jest jedynym dokumentem uprawniającym myśliwego do indywidualnego polowania, wydawany przez dzierżawcę obwodu.

zacinać się

1) o wyżle: w czasie okładania pola nagle zastygać w stójce;
2) o broni: niesprawność uniemożliwiająca chwilowe jej użycie.

żer

naturalny pokarm zdobywany przez zwierzynę w łowisku.

zarzynać

o wilku: zabijać swoją zdobycz.

zgórować

trafić powyżej celu.

zarząd główny

organ wykonawczy Naczelnej Rady Łowieckiej. Składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika. Do zadań zarządu głównego należy prowadzenie działalności (...)

zbarczyć

postrzelić ptaka w skrzydło.

żubr, żubr (Bison bonasus L.)

gatunek z rzędu parzystokopytnych żyjący w polskich lasach. Największy ze ssaków, długość ciała 2,6-3,5 m, wysokość w kłębie 185-200 cm, ciężar 800-1000 kg. Wyraźny dymorfizm (...)

zrzut

pojedyncza tyka poroża zrzucona przez samca jeleniowatych.

zamek

mechanizm w broni myśliwskiej umożliwiający załadowanie, rozładowanie, odpalanie i wyciągnięcie łuski.