Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: zwyczaje łowieckie

zwyczaje łowieckie

niepisane nakazy i zakazy powstałe na przestrzeni dziejów, które każdy myśliwy powinien przestrzegać. Do zwyczajów łowieckich zaliczamy chrzest myśliwski, pasowanie, pokot, sygnały łowieckie, polowania hubertowskie i wigilijne, język myśliwski itp.

Zwyczaje łowieckie są zbiorem niepisanych nakazów i zakazów wynikających z tradycji myślistwa, które każdy myśliwy powinien przestrzegać. Do najważniejszych zwyczajów łowieckich należą chrzest myśliwski, pasowanie, pokot, sygnały łowieckie, polowania hubertowskie i wigilijne, oraz specjalny język myśliwski.

Chrzest myśliwski jest istotną ceremonią, podczas której nowy myśliwy otrzymuje swoje pierwsze strzelby i składa przysięgę dotrzymywania zasad etyki myśliwskiej. Pasowanie natomiast to uroczystość, podczas której nowy myśliwy otrzymuje od starszych kolegów swoje pierwsze strzelby oraz ślubuje przestrzegać etyki łowieckiej. Pokot jest kolejnym ważnym zwyczajem łowieckim; ceremonia ta polega na składaniu ofiar dla dzikich zwierząt, aby wyrazić szacunek dla ich życia.

Sygnały łowieckie stanowią ważny element komunikacji między myśliwymi podczas polowań; służą one do koordynacji działań w terenie. Polowania hubertowskie oraz wigilijne to specjalne polowania organizowane ku czci patrona myślistwa - Huberta lub na Boże Narodzenie. Język myśliwski natomiast umożliwia porozumiewanie się między myśliwymi podczas polowań.

Zwyczaje łowieckie pełnią ważną rolę w tradycji myślistwa, zapewniając nie tylko skuteczną komunikację między myśliwymi podczas polowań, lecz także wyrażając szacunek dla ofiar dzikich zwierząt oraz ustanawiając standardy etyki łowieckiej. Dlatego też powinny być przestrzegane przez wszystkich uczestników polowań w duchu poszanowania tradycji i wartości z nimi związanych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj zwyczaje łowieckie w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę Z

zobacz pełną listę haseł

złożenie się

przyjęcie przez myśliwego prawidłowej postawy strzeleckiej.

zostać w ogniu

o zwierzynie: po celnym strzale padać na miejscu.

żer

naturalny pokarm zdobywany przez zwierzynę w łowisku.

zachodzić

o myśliwych i nagance: udawać się na swoje stanowiska.

żerowisko

miejsce żerowania zwierzyny.

złamać broń

o myśliwskiej broni łamanej: otworzyć ją w celu załadowania lub rozładowania.

zgraja, zgraja, wataha

stado wilków.

zaołowienie luf

osadzenie się resztek ołowiu na powierzchni przewodu lufy. Należy usuwać go za pomocą szczotki mosiężnej oraz specjalnego płynu do odołowiania luf.

zwierzyna drobna

lisy, ząjące, króliki, borsuki, jenoty, kuny, wydry, piżmaki, tchórze, wiewiórki oraz wszystkie ptaki łowne z wyjątkiem dropia.

żerować

o zwierzynie: zdobywać pokarm.