Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: zwierzyna

zwierzyna

zwierzęta żyjące na wolności uznane przez ustawę za gatunki łowne, posiadające okresy ochronne i okresy dozwolonych na nie polowań. Stan podstawowych gatunków zwierzyny łownej w Polsce w latach 1970-1980 (w tys. sztuk):

1970 r.1980 r.
łosie0,95,8
jelenie45,972,5
sarny229,2402,1
dziki47,185,0
bażanty373,1520,6
zające3204,01455,0
kuropatwy1988,5872,8

Zwierzyna to wszystkie gatunki zwierząt żyjących na wolności, uznane przez ustawę za łowne. W kontekście łowieckim obejmuje ona gatunki, które posiadają określone okresy ochronne oraz dozwolone okresy polowań. Zwierzyna jest istotnym elementem ekosystemu, wpływając na równowagę biologiczną oraz stan środowiska naturalnego. Dodatkowo, stanowi ważne źródło pożywienia dla ludzi i innych zwierząt. Określenie to odnosi się do wielu gatunków zwierzyny łownej w Polsce, takich jak: łosie, jelenie, sarny, dziki, bażanty, zające czy kuropatwy.

Polowanie na zwierzynę jest praktykowane od wieków i może mieć charakter sportowy lub służyć zdobywaniu pożywienia dla rodzin czy lokalnych społeczności. I choć jest to tradycyjna forma działalności ludzkiej, zatem odpowiednie organy państwowe lub lokalne oraz organizacje ochrony przyrody i myśliwi często ściśle regulują tę praktykę w celu zachowania stanu populacji zwierzyny na odpowiednim poziomie oraz ochrony ekosystemu przed nadmiernymi uszkodzeniami spowodowanymi przez nadmierną presję łowiecką.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj zwierzyna w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę Z

zobacz pełną listę haseł

zwierzyna

zwierzęta żyjące na wolności uznane przez ustawę za gatunki łowne, posiadające okresy ochronne i okresy dozwolonych na nie polowań. Stan podstawowych gatunków zwierzyny łownej w Polsce w (...)

zagniazdowniki

ptaki, których pisklęta po wykluciu się z jaj wkrótce opuszczają gniazdo i rozpoczynają samodzielnie zdobywać pokarm.

zjazd delegatów

zob. Polski Związek Łowiecki.

zastawianie lufami

stosowany (jednak nie zalecany) przez niektórych myśliwych sposób strzelania do ruchomego celu, polegający na wycelowaniu w miejsce, w którym spodziewany jest zwierz, i oddaniu strzału w (...)

zwietrzyć

o zwierzynie lub psie myśliwskim: wyczuć woń człowieka lub zwierzyny.

zostać w ogniu

o zwierzynie: po celnym strzale padać na miejscu.

zwierzyna drobna

lisy, ząjące, króliki, borsuki, jenoty, kuny, wydry, piżmaki, tchórze, wiewiórki oraz wszystkie ptaki łowne z wyjątkiem dropia.

zezwolenie na odstrzał indywidualny

druk, który jest jedynym dokumentem uprawniającym myśliwego do indywidualnego polowania, wydawany przez dzierżawcę obwodu.

zrzut

pojedyncza tyka poroża zrzucona przez samca jeleniowatych.

zapady

wieczorne przyloty kogutów głuszców na tokowisko.