Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: zarząd koła

zarząd koła

organ wybierany przez walne zebranie i składa się z przewodniczącego, łowczego, sekretarza i skarbnika. Do zadań zarządu koła należy prowadzenie działalności koła.

Zarząd koła to organ, który jest wybierany przez walne zebranie członków danej organizacji łowieckiej. Składa się z przewodniczącego, łowczego, sekretarza i skarbnika.

Jego głównym zadaniem jest zarządzanie działalnością koła oraz reprezentowanie go na zewnątrz. Zarząd odpowiada za podejmowanie decyzji dotyczących organizacji polowań, szkoleń, imprez i innych działań związanych z łowiectwem. Ponadto jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową koła, taką jak zbieranie składek członkowskich, planowanie budżetu oraz zarządzanie funduszami koła.

Kolejnym ważnym zadaniem zarządu jest dbanie o przestrzeganie obowiązujących regulacji prawnych i statutu koła. Odpowiada również za utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami łowieckimi oraz instytucjami publicznymi czy administracyjnymi.

Zarząd koła pełni rolę kierowniczą i reprezentacyjną, a jego działania mają na celu rozwój i upowszechnianie kultury łowieckiej, ochronę przyrody oraz dziedzictwa łowieckiego. Jego praca stanowi fundament dla sprawnego funkcjonowania całej społeczności łowieckiej i realizacji jej celów statutowych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj zarząd koła w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę Z

zobacz pełną listę haseł

zimowisko

miejsce, gdzie ptaki wędrowne spędzają zimę.

zjazd delegatów

zob. Polski Związek Łowiecki.

zwierzyna gruba

łosie, jelenie daniele, muflony, sarny, rysie, wilki, dziki i dropie.

złom

1) obłamana gałązka typowego dla danej kniei drzewa (nic wolno ucinać nożem), najczęściej jedlina, wręczana myśliwemu po strzeleniu grubej zwierzyny. Umaczany w farbie zwierza złomie (...)

zwietrzyć

o zwierzynie lub psie myśliwskim: wyczuć woń człowieka lub zwierzyny.

zaczep zamkowy

urządzenie w broni myśliwskiej powtarzalnej, zabezpieczające zamek przed wypadnięciem w czasie otwierania go.

Zbrojovka

fabryka broni w Brnie produkująca broń myśliwską: dubeltówki, nadlufki, knitejówki i sztucery.

zakład

zob. miot.

zwierzyna czarna

dziki.

złamać broń

o myśliwskiej broni łamanej: otworzyć ją w celu załadowania lub rozładowania.