Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: zarząd główny

zarząd główny

organ wykonawczy Naczelnej Rady Łowieckiej. Składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika. Do zadań zarządu głównego należy prowadzenie działalności zrzeszenia (zob. Polski Związek Łowiecki).

Zarząd główny to organ wykonawczy Naczelnej Rady Łowieckiej, składający się z przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika. Jego głównym zadaniem jest zarządzanie działalnością zrzeszenia, czyli Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ). PZŁ jest organizacją łowiecką działającą od 1923 roku na podstawie Ustawy z 17 czerwca 1959 roku i posiada statut nadany przez ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego. Jest to zrzeszenie osób fizycznych wykonujących łowiectwo oraz osób prawnych - kół łowieckich, posiadające charakter prawny, umożliwiając używanie godła, sztandaru oraz pieczęci.

Do zadań PZŁ należy m.in.: gospodarowanie zwierzyną w obwodach wydzierżawionych, prowadzenie ośrodków hodowlanych zwierzyny, popieranie prac naukowo-badawczych z zakresu łowiectwa, opieka nad rozwojem hodowli psów myśliwskich, zwalczanie kłusownictwa oraz organizowanie akcji edukacyjnych.

Podstawową komórką organizacyjną PZŁ jest koło łowieckie, które ma swoje władze w postaci walnego zebrania członków kola, zarządu i komisji rewizyjnej. Działalność kół nadzorują wojewódzkie organy PZŁ. Członkami zwyczajnymi PZŁ są członkowie kół łowieckich - pełnoletni obywatele spełniający określone warunki i posiadający np. egzamin łowiecki oraz zezwolenie na broń myśliwską.

Krajobraz organizacyjny PZŁ obejmuje również struktury wyższego szczebla takie jak wojewódzka rada łowiecka oraz Krajowy Zjazd Delegatów – organy te uczestniczą w wyborze Naczelnej Rady Łowieckiej i wybieraniu prezydium Zarządu Głównego. Naczelna Rada Łowiecka samodzielnie wybiera Prezesa PZŁ oraz skład Zarządu Głównego.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj zarząd główny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę Z

zobacz pełną listę haseł

zachodzić

o myśliwych i nagance: udawać się na swoje stanowiska.

żeremie

gniazdo bobrów zbudowane z gałęzi wraz z przyległym odcinkiem rzeki zagrodzonym tamą.

zarzynać

o wilku: zabijać swoją zdobycz.

zwierzyna drobna

lisy, ząjące, króliki, borsuki, jenoty, kuny, wydry, piżmaki, tchórze, wiewiórki oraz wszystkie ptaki łowne z wyjątkiem dropia.

złom

1) obłamana gałązka typowego dla danej kniei drzewa (nic wolno ucinać nożem), najczęściej jedlina, wręczana myśliwemu po strzeleniu grubej zwierzyny. Umaczany w farbie zwierza złomie (...)

żmurek

lis o kasztanowym futrze.

zacios

znak wykonany przez myśliwego nożem na drzewie w celu zaznaczenia miejsca strzału.

zalegać

o zwierzynie grubej: zatrzymywać się na odpoczynek.

zakład

zob. miot.

zlatywać

o kogucie głuszca: sfruwać w czasie toków z drzewa na ziemię do kur.