Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: zarząd główny

zarząd główny

organ wykonawczy Naczelnej Rady Łowieckiej. Składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika. Do zadań zarządu głównego należy prowadzenie działalności zrzeszenia (zob. Polski Związek Łowiecki).

Zarząd główny to organ wykonawczy Naczelnej Rady Łowieckiej, składający się z przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika. Jego głównym zadaniem jest zarządzanie działalnością zrzeszenia, czyli Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ). PZŁ jest organizacją łowiecką działającą od 1923 roku na podstawie Ustawy z 17 czerwca 1959 roku i posiada statut nadany przez ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego. Jest to zrzeszenie osób fizycznych wykonujących łowiectwo oraz osób prawnych - kół łowieckich, posiadające charakter prawny, umożliwiając używanie godła, sztandaru oraz pieczęci.

Do zadań PZŁ należy m.in.: gospodarowanie zwierzyną w obwodach wydzierżawionych, prowadzenie ośrodków hodowlanych zwierzyny, popieranie prac naukowo-badawczych z zakresu łowiectwa, opieka nad rozwojem hodowli psów myśliwskich, zwalczanie kłusownictwa oraz organizowanie akcji edukacyjnych.

Podstawową komórką organizacyjną PZŁ jest koło łowieckie, które ma swoje władze w postaci walnego zebrania członków kola, zarządu i komisji rewizyjnej. Działalność kół nadzorują wojewódzkie organy PZŁ. Członkami zwyczajnymi PZŁ są członkowie kół łowieckich - pełnoletni obywatele spełniający określone warunki i posiadający np. egzamin łowiecki oraz zezwolenie na broń myśliwską.

Krajobraz organizacyjny PZŁ obejmuje również struktury wyższego szczebla takie jak wojewódzka rada łowiecka oraz Krajowy Zjazd Delegatów – organy te uczestniczą w wyborze Naczelnej Rady Łowieckiej i wybieraniu prezydium Zarządu Głównego. Naczelna Rada Łowiecka samodzielnie wybiera Prezesa PZŁ oraz skład Zarządu Głównego.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj zarząd główny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę Z

zobacz pełną listę haseł

zbarczyć

postrzelić ptaka w skrzydło.

zgrzebła

inaczej cieki.

zacinać się

1) o wyżle: w czasie okładania pola nagle zastygać w stójce;
2) o broni: niesprawność uniemożliwiająca chwilowe jej użycie.

żerować

o zwierzynie: zdobywać pokarm.

zgryzać

o zwierzynie płowej: obgryzać pędy młodych drzewek i krzewów.

zostać w ogniu

o zwierzynie: po celnym strzale padać na miejscu.

zając szarak, zając szarak (Lepus europaeus L.)

gatunek z rzędu zajęczaków. Długość ciała 50-63 cm, ogona 8-11,5 cm, ciężar 3-5,5 kg. Ubarwienie: Wierzch ciała szarobrązowy, boki rudawe, spód ciała i ogona biały, końce uszu i (...)

zew

ryk jelenia byka podczas rykowiska.

zimować

o zwierzętach i ptakach: przebywać w zimie na danym terenie.

zabawca

pies gończy, który nic mogąc odnaleźć tropu gonionej zwierzyny szuka i głosi przez dłuższy czas w jednym miejscu.