Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: zaołowienie luf

zaołowienie luf

osadzenie się resztek ołowiu na powierzchni przewodu lufy. Należy usuwać go za pomocą szczotki mosiężnej oraz specjalnego płynu do odołowiania luf.

Zaołowienie lufy to proces polegający na osadzaniu się resztek ołowiu na powierzchni przewodu lufy broni palnej. Powstaje ono w wyniku regularnego strzelania, kiedy cząsteczki ołowiu są wyrzucane z lufy i zatrzymują się na jej wewnętrznej powierzchni. Zaołowienie lufy może negatywnie wpływać na celność broni, co sprawia, że usuwanie tych resztek stanowi istotny element konserwacji uzbrojenia.

Usunięcie zaołowienia lufy wymaga użycia szczotki mosiężnej oraz specjalnego płynu do odołowiania luf. Szczotka mosiężna służy do usunięcia osadzonych resztek ołowiu, natomiast płyn do odołowiania ma za zadanie usunąć pozostałości ołowiu oraz zapobiec dalszej akumulacji. Po dokładnym umyciu lufy konieczne jest jej wysuszenie oraz sprawdzenie, czy nie ma żadnych pozostałości ołowiu.

Regularna kontrola powierzchni lufy w poszukiwaniu zaołowienia i usuwanie go stanowi istotny krok w dbaniu o stan techniczny broni palnej. Zapobiega to problemom z celnością broni i wydłuża jej żywotność. Dlatego też konserwacja lufy i usuwanie zaołowienia powinno być częścią rutynowej pielęgnacji broni palnej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj zaołowienie luf w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę Z

zobacz pełną listę haseł

zestrzał

miejsce, w którym znajdował się zwierz w momencie trafienia go pociskiem. Zestrzał należy dokładnie sprawdzić szukając farby, ścinki i kawałków kości.

zjazd delegatów

zob. Polski Związek Łowiecki.

zalegać

o zwierzynie grubej: zatrzymywać się na odpoczynek.

zarząd koła

organ wybierany przez walne zebranie i składa się z przewodniczącego, łowczego, sekretarza i skarbnika. Do zadań zarządu koła należy prowadzenie działalności koła.

zezwolenie na odstrzał indywidualny

druk, który jest jedynym dokumentem uprawniającym myśliwego do indywidualnego polowania, wydawany przez dzierżawcę obwodu.

zgraja, zgraja, wataha

stado wilków.

zagniazdowniki

ptaki, których pisklęta po wykluciu się z jaj wkrótce opuszczają gniazdo i rozpoczynają samodzielnie zdobywać pokarm.

złamać broń

o myśliwskiej broni łamanej: otworzyć ją w celu załadowania lub rozładowania.

zabiegać

podbiegać na spotkanie z będącym w ruchu zwierzem (dozwolone wyłącznie podczas polowalń indywidualnych).

żmurek

lis o kasztanowym futrze.