Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: zwierzyna płowa

zwierzyna płowa, zwierzyna płowa, jeleniowate

łosie, jelenie, daniele, sarny.

Zwierzyna płowa to ogólna kategoria zwierząt łownych, obejmująca gatunki takie jak: jelenie, łosie, daniele i sarny. Termin "płowa" odnosi się do barwy futra tych zwierząt, które charakteryzuje się odcieniami brązu oraz innych barw zbliżonych do ziemi. Zwierzyna płowa jest jedną z najbardziej poszukiwanych grup zwierząt łownych ze względu na wartość estetyczną swojego futra oraz walory mięsa.

Jelenie, łosie, daniele i sarny są podstawowymi przedstawicielami tej kategorii. Jelonek biały i jeleń szlachetny zaliczane są do gatunków jeleniowatych stanowiących najcenniejsze trofeum myśliwskie w Polsce. Łoś natomiast jest największym gatunkiem płowej zwierzyny występującym w naszym kraju, mającym charakterystyczne poroże. Danele to małe sarnowate dające subtelne futra o wyjątkowo atrakcyjnym wyglądzie.

Zwierzyna płowa jest obiektem polowania dla wielu myśliwych zarówno ze względu na walory estetyczne futra, jak i na smaczne mięso, które dostarczają te gatunki. Jednocześnie, ze względu na ich rolę w ekosystemie leśnym i zbiorze runa leśnego, polowanie na te gatunki podlega restrykcjom określonym przez przepisy prawa łowieckiego.

Ogólnie rzecz biorąc, termin "zwierzyna płowa" odnosi się do grupy wielu gatunków zwierząt łączonych ze sobą nie tylko ze względu na podobną barwę futra, ale również ze względu na wspólne cechy zachowań oraz znaczenie dla polowania i ekosystemu leśnego.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj zwierzyna płowa w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę Z

zobacz pełną listę haseł

zgryzać

o zwierzynie płowej: obgryzać pędy młodych drzewek i krzewów.

zakład

zob. miot.

złamać broń

o myśliwskiej broni łamanej: otworzyć ją w celu załadowania lub rozładowania.

zaczep zamkowy

urządzenie w broni myśliwskiej powtarzalnej, zabezpieczające zamek przed wypadnięciem w czasie otwierania go.

żyłka myśliwska

zamiłowanie do polowania.

zielonka

młoda kuropatwa w pierwszym upierzeniu.

zbarczyć

postrzelić ptaka w skrzydło.

zabawca

pies gończy, który nic mogąc odnaleźć tropu gonionej zwierzyny szuka i głosi przez dłuższy czas w jednym miejscu.

zrzut

pojedyncza tyka poroża zrzucona przez samca jeleniowatych.

zdołować

strzelić poniżej celu.