Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: zjazd delegatów

zjazd delegatów

zob. Polski Związek Łowiecki.

Zjazd delegatów jest corocznym zgromadzeniem przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego, które odbywa się na poziomie wojewódzkim, krajowym i czasami międzynarodowym. Delegaci są wybierani przez kółka łowieckie na walnych zebraniach lokalnych organizacji. Podczas zjazdu delegatów podejmowane są ważne decyzje dotyczące działalności łowieckiej, wybierane są władze zarządzające oraz omawiane są kluczowe sprawy związane z hodowlą zwierzyny, walką z kłusownictwem czy organizacją działań edukacyjnych. Krajowy Zjazd Delegatów jest jedną z najważniejszych uroczystości w polskim łowiectwie, stanowiąc forum do przekazywania informacji i współpracy pomiędzy różnymi szczeblami struktur Polskiego Związku Łowieckiego.

W trakcie zjazdu delegatów wybierany jest również prezes oraz pozostałe ciała decyzyjne - zarząd główny i Naczelną Radę Łowiecką. W ramach zjazdu delegatów omawiane są także sprawozdania finansowe oraz plany działalności na najbliższy okres. Jest to również okazja do wymiany doświadczeń i poglądów, a także formułowania nowych pomysłów i projektów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, popularyzacji etyki myśliwskiej i promocji aktywnego wypoczynku na łonie natury.

Krajobraz zjazdu delegatów odzwierciedla strukturę organizacyjną Polskiego Związku Łowieckiego - począwszy od lokalnych kół łowieckich poprzez województwa, aż po zarząd główny. Zapewnia to system reprezentacji interesów myśliwych na różnych szczeblach decyzyjnych oraz umożliwia realizację celów statutowych PZŁ. Poprzez uczestnictwo delegatów w zjeździe lokalni myśliwi mają możliwość wpływu na kształtowanie ogólnopolskiej polityki łowieckiej, a także bezpośredniego dialogu z przedstawicielami organów zarządzających.

W całej strukturze Polskiego Związku Łowieckiego miejsce zjeździe delegatów jest kluczowe dla demokratycznego funkcjonowania organizacji, zapewniając uczestnictwo i reprezentację wszystkich członków PZŁ. Co więcej, stanowi on moment integrujący społeczność myśliwską oraz umożliwia wspólne podejmowanie decyzji kluczowych dla rozwoju myślistwa oraz prowadzenia działań ochronnych wobec przyrody i dzikiej zwierzyny.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj zjazd delegatów w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę Z

zobacz pełną listę haseł

zasiadka

sposób polowania polegający na oczekiwaniu w ukryciu na zwierzynę.

zostać w ogniu

o zwierzynie: po celnym strzale padać na miejscu.

zarząd wojewódzki

organ wykonawczy Wojewódzkiej Rady Łowieckiej. Składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika. Do zadań zarządu wojewódzkiego należy prowadzenie działalności (...)

zagniazdowniki

ptaki, których pisklęta po wykluciu się z jaj wkrótce opuszczają gniazdo i rozpoczynają samodzielnie zdobywać pokarm.

zajęczyca

samica ząjąca.

zwrotka

każda z czterech części pieśni głuszca.

zgraja, zgraja, wataha

stado wilków.

zielonogłowy

kaczor krzyżówki.

złamać się

o ptaku trafionym czystym strzałem.

złaja, złaja, łaja

1) kilka sfor ogarów;
2) większa liczba dzikarzy.