Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: cholera ptaków

cholera ptaków

bardzo zaraźliwa choroba ptaków (szczególnie bażantów) wywoływana przez bakterie (Pasteurella aviseptica). Zwalczanie polega na stosowaniu szczepionek.

Cholera ptaków to bardzo zaraźliwa choroba dotykająca różne gatunki ptaków, zwłaszcza bażanty. Jest wywoływana przez bakterie Pasteurella aviseptica, które występują naturalnie w środowisku oraz mogą być przenoszone przez inne zwierzęta lub drobnoustroje. Choroba może być również przenoszona poprzez bezpośredni kontakt z chorym ptakiem lub jego odchodami. Objawy cholery ptaków obejmują gorączkę, osłabienie, utratę apetytu, biegunkę i wymioty. Ptaki cierpiące na tę chorobę mają tendencję do trzymania się z dala od innych ptaków oraz mogą mieć problemy z oddychaniem. Choroba ta może prowadzić do śmierci ptaka w ciągu kilku dni od jej rozpoczęcia.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się cholery ptaków, ważne jest stosowanie szczepionek. Szczepionki te są skuteczne w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się choroby i mogą być podawane w postaci doustnej lub dootrzewnowej. Dodatkowo istotne jest zachowanie czystego środowiska dla ptaków oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z chorymi osobnikami. Dzięki monitorowaniu stanu zdrowia stada oraz systematycznemu stosowaniu szczepień możliwe jest skuteczne kontrolowanie i zwalczanie tej choroby w populacjach ptaków hodowlanych.

W dziedzinie łowiectwa zapobieganie szerzeniu się cholery ptaków ma kluczowe znaczenie dla ochrony dzikiej populacji ptaków oraz zdrowia osób zaangażowanych w polowania. Dlatego też monitoring stanu zdrowia dzikich populacji ptaków leśnych i podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych stanowi istotny element zarządzania łowieckiego obszarami gdzie występują zagrożone chorobą gatunki.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj cholera ptaków w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę C

zobacz pełną listę haseł

chody psa

sposób poruszania się psa myśliwskiego podczas pracy w terenie.

cieki, cieki, zgrzebła

nogi ptaków z rzędu kuraków.

chrap

charakterystyczny głos wydawany przez łosia byka w czasie bukowiska.

czatownia

obudowane naziemne stanowisko myśliwskie przeznaczone głównie do polowania na wilki i lisy przy przynęcie.

caniductores, caniductores, psiarze

służebnicy książęcy, którzy wodzili psy myśliwskie.

chałupa

legowisko zająca w śniegu.

cofny

wyżeł dający się łatwo odwołać.

czas łojny

okres przed rują, gdy samce wykazują najlepszą kondycję fizyczną.

chycać

o zającu i samie: poruszać się wolnymi skokami.

chyb, chyb, pióra

długie i sztywne włosy wyrastające na grzbiecie dzika i łosia, które w podnieceniu zwierz stroszy (stawia).