Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: chustka

chustka

inaczej fartuszek.

Chustka (inaczej fartuszek) to człon sarny odnoszący się do pęku jasnych, żółtawych włosów znajdujących się w okolicach jej sromu. Jest to istotny element charakterystyczny dla sarny, doskonale widoczny nawet z dużej odległości. Chustka jest jednym z kryteriów wykorzystywanym przez myśliwych do rozpoznawania płci saren oraz określania ich wieku. W przypadku samców, chustka zazwyczaj nie występuje, co stanowi istotną różnicę w porównaniu do samic. Dzięki obecności lub braku chustki można dokonać rozróżnienia pomiędzy młodymi i starszymi osobnikami.

W łowiectwie pojęcie "chustka" używane jest również w szerszym znaczeniu, odnosząc się do charakterystycznych cech ubarwienia czy umaszczenia zwierząt łownych. Określenie to może być stosowane także w kontekście innych gatunków zwierząt niż sarna, aby opisać podobne cechy, takie jak pęk jasnych włosów czy upierzenia. W ten sposób chustka staje się ważnym wskaźnikiem diagnostycznym dla myśliwych, umożliwiającym identyfikację poszukiwanego gatunku zwierzyny.

Podsumowując, pojęcie "chustka" odnosi się do charakterystycznego pęku jasnych włosów widocznych przy sromie sarny, stanowiącego istotną cechę diagnostyczną dla rozpoznania płci i wieku tego gatunku. Jednocześnie termin ten może być stosowany w szerszym kontekście łowieckim jako oznaczenie podobnych cech ubarwienia czy umaszczenia innych gatunków zwierząt łownych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj chustka w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę C

zobacz pełną listę haseł

ciecier

gwarowe, cietrzew kogut.

cholera ptaków

bardzo zaraźliwa choroba ptaków (szczególnie bażantów) wywoływana przez bakterie (Pasteurella aviseptica). Zwalczanie polega na stosowaniu szczepionek.

czyhitanie

inaczej szlifowanie.

Cesarskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa, Cesarskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa (oddział warszawski)

ideowa organizacja łowiecka powstała w kwietniu 1889 r. w Warszawie (zob. historia łowiectwa w Polsce oraz (...)

ciężary łowieckie

w dawnej Polsce świadczenia ponoszone przez ogół ludności na rzecz księcia w związku z posiadaniem przez niego monopolu łowieckiego (regale łowieckie). Część tych świadczeń płacono w (...)

cietrzew, cietrzew (Lyrurus Tetrix L.)

ptak wielkości kury domowej z rzędu kuraków. Samiec (kogut) czarny z metalicznym połyskiem i ogonem w kształcie lity, samica (cieciorki) szarobrązowa; na skrzydłach mają białe pręgi. (...)

chłyst

młody jeleń (byczek) przebywający w okresie rykowiska w pobliżu chmary, odpędzany przez stadnego byka.

cofny

wyżeł dający się łatwo odwołać.

choroba motylicza, choroba motylicza, motylica

choroba wywoływana przez przywry. Najczęstsza, to motylica wątrobowa (fasciola hepatica). Posiada bardzo skomplikowany cykl rozwojowy z błotniarką moczarową jako żywicielem pośrednim. (...)

cocer spaniel

rasa psa myśliwskiego, płochacza. Używany jest głównie do polowań na bażanty i ptactwo wodne; bardzo dobry aporter. Może być też ułożony jako pies wielostronny. Coocker spaniel. jest (...)